Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA, ELEKTROTECHNIKA I TECHNOLOGIE KOSMICZNE

# Obszar badawczy
Projektowanie, modelowanie i badania przyrządów półprzewodnikowych i układów scalonych VLSI dla nowych nanometrowych technologii. Szczególnie aktualnym tematem jest nowatorska technologia VESTIC (Vertical-Slit Transistor based Integrated Circuit), alternatywna dla technologii CMOS (takich jak FinF… Więcej
  • Promotor: dr hab. inż. Andrzej Oskar Pfitzner
  • Słowa kluczowe: VLSI |
Zagadnienia naukowe realizowane w ramach rozprawy doktorskiej dotyczą obszarów badawczych takich jak 1) przekształtniki energoelektroniczne AC/DC (np. falowniki napięcia o sinusoidalnym napięciu wyjściowym), przekształtniki energoelektroniczne DC/AC (np. przekształtnik sieciowy), przekształtniki en… Więcej
Charakteryzacja materiałów w zakresie mikrofalowym (1 - 110 GHz), m.in. na potrzeby technologii 5G oraz 6G, przy pomocy metod rezonansowych. Głównym przedmiotem badań będą ciecze oraz metamateriały kompozytowe o własnościach magnetycznych charakteryzowane przy pomocy takich urządzeń, jak otwart… Więcej
robotyka; metody programowania robotów, architektury systemów sterowania robotów, metamodele systemów robotycznych; automatyczna generacja kodu sterowników robotów, planowanie zadań; serwomechanizmy wizyjne; sterowanie pozycyjno-siłowe; zastosowania robotów; sztuczna inteligencja; Więcej
Potencjalne obszary badań realizowanych w ramach pracy doktorskiej dotyczą energoelektronicznych układów przekształcania energii dla źródeł energii elektrycznej takich jak turbiny wiatrowe, moduły fotowoltaiczne, ogniwa paliwowe oraz dla elektrochemicznych systemów magazynowania energii, a także dl… Więcej
Nowe algorytmy sprzętowej akceleracji kompresji wideo: Zagadnienie badawcze poświęcone jest opracowaniu nowych architektur sprzętowych dla najnowszego standardu kompresji wideo H.266/VVC. Standard ten umożliwia poprawę efektywności kompresji względem poprzedników (H.264/AVC i H.265/HEVC) dzięki uży… Więcej
Badania w zakresie akustyki i psychoakustyki; zagadnienia odnoszące się do relacji miedzy danymi pochodzącymi z pomiarów wielkości fizycznych charakteryzujących zjawiska akustyczne i wielkościami wrażeniowymi determinującymi jakość dźwięku. W szczególności obszar badań odnoszący się do zjawisk zwią… Więcej
Azotki metali z grupy IVb, czyli azotek tytanu, cyrkonu i hafnu to znane, wyjątkowo twarde, odporne termicznie i chemicznie ceramiki przewodzące. Ostatnio zostały one na nowo odkryte ze względu na interesujące naukowo właściwości plazmoniczne. Połączenie tychże własności występujących w szerokim za… Więcej
1. Opracowanie czujników i metod pomiarowych do wyznaczania współczynnika transepidermalnej utraty wody (TEWL) dedykowanych zastosowaniom w Internecie rzeczy (IoT).Skóra człowieka jest to jeden złożony organ o powierzchni 1.5 - 2 m2. Zasadniczą rolą bariery naskórkowej jest ograniczanie ucieczki wo… Więcej

Jestem konstruktorem aparatów elektrycznych, który specjalizuje się w zagadnieniach związanych z elektromagnetyzmem oraz niskimi częstotliwościami. Jestem pracownikiem Instytutu Elektroenergetyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej – moim obszarem zainteresowań n… Więcej

Obszar badawczy dotyczy badań spektroskopowych nowych materiałów dielektrycznych domieszkowanych jonami ziem rzadkich. Właściwości luminescencyjne takich ośrodków mogą być kształtowane zarówno przez dobór domieszki aktywnej jak i jej najbliższego otoczenia, symetrii sieci krystalicznej matrycy a ta… Więcej
Modelowanie, wytwarzanie i charakteryzacja fotonicznych struktur pasywnych do zastosowań w metrologii, telekomunikacji, sensoryce i biosensoryce. Modelowanie analityczne, półanalityczne i numeryczne propagacji fali elektromagnetycznej w elementach fotonicznych. Wykorzystanie i rozwój technologii ci… Więcej
Moje zainteresowania naukowe obejmują obszar technologii elektroniki i technik addytywnych dla elektroniki strukturalnej i drukowanej. W pracy zawodowej zajmuję się opracowaniem, wytworzeniem i badaniem właściwości materiałów kompozytowych z dodatkiem fazy funkcjonalnej w postaci nanorurek węglowyc… Więcej
1) Problem syntezy impedancji dwójników pasywnych jest klasycznym zagadnieniem teorii obwodów. Znane rozwiązania zakładają albo uzyskanie struktury kanonicznej, o minimalnej liczbie elementów, ale wymagającej użycia idealnie sprzężonych indukcyjności, albo struktury bez takich indukcyjności, ale za… Więcej
Analiza, synteza, projektowanie i optymalizacja złożonych układów dynamicznych, w szczególności układów robotycznych oraz maszyn i mechanizmów wieloczłonowych. Planowanie ruchu i sterowanie z wykorzystaniem metod obliczeniowych oraz eksperymentalna weryfikacja tych metod. 1. Badania nad kinematyką… Więcej
Projektowanie i technologia przyrządów półprzewodnikowych w oparciu o nowoczesne materiały z szeroką przerwą energetyczną (węglik krzemu, azotek galu, tlenek galu, diament), takich jak przyrządy mocy, detektory promieniowania. Analiza właściwości elektrofizycznych interfejsów pomiędzy różnymi mater… Więcej
Opracowanie innowacyjnych, kompleksowych rozwiązań czujnikowych, w szczególności do zastosowań biosensorycznych. Czujniki wykorzystują unikalne możliwości wynikające z wykorzystania światłowodów i cienkich warstw. Jako zespół rozwinęliśmy zaawansowane możliwości technologiczne i pomiarowe oraz uzys… Więcej
Internet Rzeczy, czujniki inteligentne i adaptacyjne – projektowanie i realizacja dedykowanych urządzeń i metod diagnostycznych. Diagnostyka i predykcja właściwości obiektów oparta o nowo opracowane dedykowane wzorce sygnałów, do których dane nieprzetworzone odebrane są ze skonstruowanych i oprogra… Więcej
Wytwarzanie, modelowanie i charakteryzacja metodami optycznymi ośrodków i struktur fotonicznych na potrzeby; techniki laserowej, techniki światłowodowej, optoelektroniki zintegrowanej, wizualizacji obrazu, detekcji promieniowania z różnego zakresu widmowego, techniki oświetleniowej, czujnikowej ora… Więcej
Prognozowanie generacji z OZE oraz produkcji energii elektrycznej w systemach różnej wielkości z wykorzystaniem uczenia maszynowego. Optymalizacja w elektroenergetyce. Więcej
Tematyka badań jest związana z modelowaniem właściwości optycznych pasywnych, aktywnych i nieliniowych struktur fotonicznych, zarówno objętościowych oraz falowodowych zbudowanych między innymi na bazie metamateriałów, w tym metamateriałów hiperbolicznych. Badania posiadają charakter teoretyczny i … Więcej
Obszar badawczy dotyczy technologii, charakteryzacji oraz diagnostyki materiałów, struktur i przyrządów półprzewodnikowych, elektroniki transparentnej i elastycznej, fotoniki zintegrowanej, a także technologii przyrządów bazujących na materiałach niskowymiarowych. W szczególności: technologie półpr… Więcej
technologie mikroelektroniczna, nanoelektroniczna i fotoniczna Więcej
Zwiększenie elastyczności sieci dystrybucyjnej SN i nN o dużym nasyceniu generacją rozproszoną poprzez m.in. wykorzystanie układów i urządzeń umożliwiających zdalną rekonfigurację i sterowanie rozpływami mocy. Wiąże się to ze zwiększeniem bezpieczeństwa i pewności zasilania w energię elektryczną wy… Więcej
Opracowanie metod identyfikacji wybranych rodzajów zakłóceń występujących w sieci elektroenergetycznej i/lub jej elementach. To zagadnienie badawcze związane jest z przebiegami przejściowymi pojawiającymi się w sygnałach napięcia i prądu w chwili wystąpienia zakłócenia np. zwarcia, osłabienia izola… Więcej
Bezstykowe (bezprzewodowe) przekazywanie energii elektrycznej wykorzystujące sygnały o wysokiej częstotliwości oraz dużym natężeniu pola elektrycznego. W ramach pracy przewiduje się opracowanie układów nadajników, odbiorników oraz wykonanie badań dotyczących materiałów pozwalających na odpowiednie … Więcej
Prowadzone badania obejmują trzy przenikające się obszary – układy fotoniki scalonej do zastosowań telecom, datacom i czujnikowych; lasery i wzmacniacze światłowodowe oraz nowe ośrodki aktywne do zastosowań w technice laserowej. Pierwszy z ww. obszarów pokrywa zagadnienia projektowania, technologii… Więcej
Prowadzone badania obejmują trzy przenikające się obszary – układy fotoniki scalonej do zastosowań telecom, datacom i czujnikowych; lasery i wzmacniacze światłowodowe oraz nowe ośrodki aktywne do zastosowań w technice laserowej. Pierwszy z ww. obszarów pokrywa zagadnienia projektowania, technologii… Więcej
Informacyjne techniki kwantowe - Na Politechnice Warszawskiej budowany jest komputer kwantowy na pułapce jonowej. Potrzebni są młodzi uczeni do jego budowy i dalszego rozwoju. Szeroka tematyka dotyczy budowy sprzętu komputera kwantowego oraz jego oprogramowania. Młody uczony dołączy do większego ze… Więcej
robotyka (robotics), synteza ruchu, roboty humanoidalne , roboty asystujące Więcej
sztuczna inteligencja, sterowanie w czasie rzeczywistym w robotyca Więcej
Obszar badawczy obejmuje fotonikę światłowodową. Proponowane zagadnienia badawcze dotyczą opracowania i badania podzespołów, sensorów fotonicznych oraz laserów światłowodowych realizowanych na bazie innowacyjnych światłowodów oraz periodycznych (ale nie tylko) struktur fotonicznych, w szczególności… Więcej
fotoakustyka - modelowanie, projektowanie i badanie właściwości elementów przyrządów fotoakustycznych, w szczególności kompletnych systemów do realizacji pomiarów fotoakustycznych oraz fotoakustycznych komór pomiarowych; elektronika - modelowanie, projektowanie i badanie właściwości układów elektro… Więcej
Główny obszar badawczy to zagadnienia projektowania, modelowania i realizacji systemów akwizycji i przetwarzania danych oraz sterowania, realizowanych na potrzeby zastosowań biomedycznych i eksperymentów fizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów wykorzystujących układy programowalne i syste… Więcej

Zajmuję się kompatybilnością elektromagnetyczną. W szczególności metodami badania emisji i odporności urządzeń, poprawy ich kopatybilności. Wiele moch publikacji dotyczny zjawiska wyładowania elektrycznoąsci statycznej. Inną dziedziną moich zainteresowań jest szacowanie niepewności pomiar… Więcej

Komputerowa symulacja urządzeń elektrycznych (pole elektromagnetyczne, obwody i systemy), budowa generatorów impulsów WN, ale także algorytmy przetwarzania obrazów i danych trójwymiarowych (defektoskopia termowizyjna, tomografia komputerowa, automatyzacja diagnostyki … Więcej

Zajmuję się rozwijaniem nowych metod mikroskopii obliczeniowej do badania żywych komórek i skrawków tkanek. Wykorzystuje techniki klasycznej optoelektronicznej rejestracji danych (obrazów) i ich późniejszej numerycznej rekonstrukcji specjalizowanymi algorytmami (także… Więcej

I focus on the synthesis of carbon nanotubes and the production of macroscopic nanotube structures as well as nanocomposites based on nanotubes and graphene. I am mainly interested in the production and modification of electrical conductors based on macroscopic nanotube structures for electronic… Więcej

Elektronika Drukowana, Montaż elektroniczny, Tekstronika, Sensory dla medycyny

Więcej

Działalność naukowo-badawcza Sylwestra Robaka skoncentrowana jest wokół zagadnień związanych z tematyką systemów elektroenergetycznych, a w szczególności: metod poprawy stabilności systemów elektroenergetycznych, symulacji stanów statycznych i dynamicznych syst… Więcej

Układ napędowy z synchronicznym silnikiem liniowym z sekcjonowanym stojanem

Opis:

Zadanie badawcze obejmuje opracowanie algorytmów sterowania synchronicznym silnikiem liniowym z długim stojanem. Ważnym aspektem badań będzie opracowanie metody bezczujnikowego sterowania… Więcej

Badania prowadzone sią w trzech częściowo pokrywajacych się obszarach: (1) rozwój nowych multimodalnych metod i systemów optycznych słyżących badaniom trójwymiarowych mikrostruktur biologicznych i technicznych, (2) rozwój metod przetwarzania danych obrazowych (włączni… Więcej

The research is carried out in three overlapping areas - development of novel optical methods and systems  for  2D and 3D investigations of biological and technical microstructures,  development of optical data processing methods (including   AI) and their applications for &n… Więcej

Działalność naukowo-badawcza obejmuje szereg tematów teoretycznych i eksperymentalnych, głównie dotyczących czujników, pomiarów, automatyki i robotyki. Obecnie zajmuje się automatyką i techniką komputerową, modelowaniem, modelami matematycznymi i systemami do pomiar&o… Więcej

Scientific research activity regard several theoretical and experimental topics mainly concerning sensors, measurement, automatic control and robotics. Currently involved in automation and computer technology, modelling, mathematical models and systems for high-resolution measurements, fundament… Więcej

(1) Zagadnienia zwiazane z projektowaniem zaawansowanych metod sterowania, w tym zwłaszcza sterowania predykcyjnego. Zastosowania do napędów pojazdów, w tym elektrycznych i hybrydowych; do układów robotycznych i do rozproszonej generacji energii elektrycznej ze róde o… Więcej

(1) Issues related to the design of advanced control algorithms, especially model-based predictive control. Applications to drivetrain(s) of vehicles, including electric and hybrid; to robotic systems; and to systems of distributed generation of electricity from renewable sources. (2)Design of c… Więcej

Electrical capacitance tomography (ECT) allows to visualize a spatial distribution of electrical permittivity of objects. Images are reconstructed using capacitance values measured between electrodes surrounding the visualized volume. Due to a small number of electrodes (8 to 32), the number of … Więcej

Capacitance measurements will be estimated. The selection of training datasets that may be application-dependent will be performed. Real data generation will consist in dynamic image acquisition … Więcej

Electrical tomography allows to visualize a spatial distribution of electrical parameters of tested objects. Until now, electrical impedance tomography (EIT)… Więcej

The simulations will allow to determine the optimal parameters of a tomographic sensor, which will be in the form of an elastic belt or a vest worn by the pa… Więcej

Celem doktoranta będzie wytrenowanie sieci neuronowej w oparciu o rodzinę charakterystyk częstotliwościowych impedancji mierzonych dla magnetycznych pierścieni nanokrystalicznych. Sieć ta umożliwi odwzorowanie mierzonych charakterystyk częstotliwościowych za pomocą modelu obwodu elektrycznego el… Więcej

Stworzenie modelu przyrządu półprzewodnikowego do symulacji Monte Carlo wymaga pomiarów dużego zbioru nominalnie identycznych struktur, co może być niemożliwe w przypadku przyrządów eksperymentalnych lub pracujących w ekstremalnych temperaturach. Proponowanym rozwiązaniem je… Więcej

W systemie elektroenergetycznym należy cały czas utrzymywać równowagę pomiędzy popytem a podażą na energię elektryczną. W większości rozwiązań stosowanych na świecie równowagę tę osiąga się stosując różnego rodzaju systemy rynkowe. Jednak ze względu na zmiany w sposobie wytw… Więcej

Prognozowanie i estymacja stanu sieci elektroenergetycznych. Optymalizacja w elektroenergetyce. Badania nad nowymi metodami prognozowania radzącymi sobie z deficytem danych.

Więcej

Projektowanie robotów mobilnych (struktury, systemów śledzenia i analizy otoczenia, układów sterowania, …) do zastosowań specjalnych, wykorzystujących różne techniki lokomocji, w tym naśladujące zachowania człowieka i zwierząt. Opracowanie metod komunikacji czł… Więcej