Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dyscyplina naukowa
1
Projektowanie, modelowanie i badania przyrządów półprzewodnikowych i układów scalonych VLSI dla nowych nanometrowych technologii. Szczególnie aktualnym tematem jest nowatorska technologia VESTIC (Vertical-Slit Transistor based Integrated Circuit), alternatywna dla technologii CMOS (takich jak FinF… Więcej
  • Promotor: dr hab. inż. Andrzej Oskar Pfitzner
  • Słowa kluczowe: VLSI |
Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne
2
Zagadnienia naukowe realizowane w ramach rozprawy doktorskiej dotyczą obszarów badawczych takich jak 1) przekształtniki energoelektroniczne AC/DC (np. falowniki napięcia o sinusoidalnym napięciu wyjściowym), przekształtniki energoelektroniczne DC/AC (np. przekształtnik sieciowy), przekształtniki en… Więcej
Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne
3
Charakteryzacja materiałów w zakresie mikrofalowym (1 - 110 GHz), m.in. na potrzeby technologii 5G oraz 6G, przy pomocy metod rezonansowych. Głównym przedmiotem badań będą ciecze oraz metamateriały kompozytowe o własnościach magnetycznych charakteryzowane przy pomocy takich urządzeń, jak otwart… Więcej
Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne
4
robotyka; metody programowania robotów, architektury systemów sterowania robotów, metamodele systemów robotycznych; automatyczna generacja kodu sterowników robotów, planowanie zadań; serwomechanizmy wizyjne; sterowanie pozycyjno-siłowe; zastosowania robotów; sztuczna inteligencja; Więcej
Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne
5
Potencjalne obszary badań realizowanych w ramach pracy doktorskiej dotyczą energoelektronicznych układów przekształcania energii dla źródeł energii elektrycznej takich jak turbiny wiatrowe, moduły fotowoltaiczne, ogniwa paliwowe oraz dla elektrochemicznych systemów magazynowania energii, a także dl… Więcej
Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne
6
Nowe algorytmy sprzętowej akceleracji kompresji wideo: Zagadnienie badawcze poświęcone jest opracowaniu nowych architektur sprzętowych dla najnowszego standardu kompresji wideo H.266/VVC. Standard ten umożliwia poprawę efektywności kompresji względem poprzedników (H.264/AVC i H.265/HEVC) dzięki uży… Więcej
Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne
7
Badania w zakresie akustyki i psychoakustyki; zagadnienia odnoszące się do relacji miedzy danymi pochodzącymi z pomiarów wielkości fizycznych charakteryzujących zjawiska akustyczne i wielkościami wrażeniowymi determinującymi jakość dźwięku. W szczególności obszar badań odnoszący się do zjawisk zwią… Więcej
Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne
8
Azotki metali z grupy IVb, czyli azotek tytanu, cyrkonu i hafnu to znane, wyjątkowo twarde, odporne termicznie i chemicznie ceramiki przewodzące. Ostatnio zostały one na nowo odkryte ze względu na interesujące naukowo właściwości plazmoniczne. Połączenie tychże własności występujących w szerokim za… Więcej
Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne
9
1. Opracowanie czujników i metod pomiarowych do wyznaczania współczynnika transepidermalnej utraty wody (TEWL) dedykowanych zastosowaniom w Internecie rzeczy (IoT).Skóra człowieka jest to jeden złożony organ o powierzchni 1.5 - 2 m2. Zasadniczą rolą bariery naskórkowej jest ograniczanie ucieczki wo… Więcej
Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne
10

Jestem konstruktorem aparatów elektrycznych, który specjalizuje się w zagadnieniach związanych z elektromagnetyzmem oraz niskimi częstotliwościami. Jestem pracownikiem Instytutu Elektroenergetyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej – moim obszarem zainteresowań n… Więcej

Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne
11
Obszar badawczy dotyczy badań spektroskopowych nowych materiałów dielektrycznych domieszkowanych jonami ziem rzadkich. Właściwości luminescencyjne takich ośrodków mogą być kształtowane zarówno przez dobór domieszki aktywnej jak i jej najbliższego otoczenia, symetrii sieci krystalicznej matrycy a ta… Więcej
Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne
12
Modelowanie, wytwarzanie i charakteryzacja fotonicznych struktur pasywnych do zastosowań w metrologii, telekomunikacji, sensoryce i biosensoryce. Modelowanie analityczne, półanalityczne i numeryczne propagacji fali elektromagnetycznej w elementach fotonicznych. Wykorzystanie i rozwój technologii ci… Więcej
Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne
13
Moje zainteresowania naukowe obejmują obszar technologii elektroniki i technik addytywnych dla elektroniki strukturalnej i drukowanej. W pracy zawodowej zajmuję się opracowaniem, wytworzeniem i badaniem właściwości materiałów kompozytowych z dodatkiem fazy funkcjonalnej w postaci nanorurek węglowyc… Więcej
Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne
14
1) Problem syntezy impedancji dwójników pasywnych jest klasycznym zagadnieniem teorii obwodów. Znane rozwiązania zakładają albo uzyskanie struktury kanonicznej, o minimalnej liczbie elementów, ale wymagającej użycia idealnie sprzężonych indukcyjności, albo struktury bez takich indukcyjności, ale za… Więcej
Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne
15
Analiza, synteza, projektowanie i optymalizacja złożonych układów dynamicznych, w szczególności układów robotycznych oraz maszyn i mechanizmów wieloczłonowych. Planowanie ruchu i sterowanie z wykorzystaniem metod obliczeniowych oraz eksperymentalna weryfikacja tych metod. 1. Badania nad kinematyką… Więcej
Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne
16
Projektowanie i technologia przyrządów półprzewodnikowych w oparciu o nowoczesne materiały z szeroką przerwą energetyczną (węglik krzemu, azotek galu, tlenek galu, diament), takich jak przyrządy mocy, detektory promieniowania. Analiza właściwości elektrofizycznych interfejsów pomiędzy różnymi mater… Więcej
Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne
17
Opracowanie innowacyjnych, kompleksowych rozwiązań czujnikowych, w szczególności do zastosowań biosensorycznych. Czujniki wykorzystują unikalne możliwości wynikające z wykorzystania światłowodów i cienkich warstw. Jako zespół rozwinęliśmy zaawansowane możliwości technologiczne i pomiarowe oraz uzys… Więcej
Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne
18
Internet Rzeczy, czujniki inteligentne i adaptacyjne – projektowanie i realizacja dedykowanych urządzeń i metod diagnostycznych. Diagnostyka i predykcja właściwości obiektów oparta o nowo opracowane dedykowane wzorce sygnałów, do których dane nieprzetworzone odebrane są ze skonstruowanych i oprogra… Więcej
Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne
19
Wytwarzanie, modelowanie i charakteryzacja metodami optycznymi ośrodków i struktur fotonicznych na potrzeby; techniki laserowej, techniki światłowodowej, optoelektroniki zintegrowanej, wizualizacji obrazu, detekcji promieniowania z różnego zakresu widmowego, techniki oświetleniowej, czujnikowej ora… Więcej
Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne
20
Prognozowanie generacji z OZE oraz produkcji energii elektrycznej w systemach różnej wielkości z wykorzystaniem uczenia maszynowego. Optymalizacja w elektroenergetyce. Więcej
Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne