Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Andrzej Oskar Pfitzner
Jednostka:
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
E-mail:
andrzej.pfitzner@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Elektroniki, pok.361, pon. 14:15-15
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Projektowanie, modelowanie i badania przyrządów półprzewodnikowych i układów scalonych VLSI dla nowych nanometrowych technologii. Szczególnie aktualnym tematem jest nowatorska technologia VESTIC (Vertical-Slit Transistor based Integrated Circuit), alternatywna dla technologii CMOS (takich jak FinFET, FD-SOI), w tym elementy projektowane dla tej technologii, zwłaszcza nowy bezzłączowy dwubramkowy tranzystor VeSFET (Vertical-Slit Field-Effect Transistor). Dla różnorodnych zastosowań istotne są przede wszystkim następujące atrakcyjne ich właściwości: - unikatowa geometria umożliwiająca tworzenie w pełni regularnej matrycy z równomiernie rozmieszczonymi kontaktami elektrycznymi, - integracja z innymi rodzajami tranzystorów przy zachowaniu regularności topografii układu, - możliwość realizacji połączeń wewnątrzukładowych na dwóch poziomach nad i pod warstwą krzemu zawierającą tranzystory oraz integracja 3D dzięki pionowym kolumnom kontaktowym stanowiącym równocześnie przelotki przez warstwę krzemu, - redukcja powierzchni zajmowanej przez tranzystory i obszary izolacyjne (skrócenie wymiaru charakterystycznego także poniżej 10 nm), przy zredukowanym koszcie operacji litografii, - skrócenie połączeń wewnątrz-układowych i zmniejszenie w nich opóźnień sygnału, - bliźniacze, elektrycznie symetryczne bramki pozwalające na ich niezależną polaryzację (Independent Gate Configuration): sterowanie wartością napięcia progowego w najszerszym zakresie, łatwa realizacja funkcjonalności OR i AND pojedynczego tranzystora, rekonfiguracja układu, - mały pobór mocy (w tym ekstremalnie mały prąd upływu wyłączonego tranzystora) istotny zwłaszcza w urządzeniach mobilnych i internetu rzeczy IoT, - duża odporność na promieniowanie, łatwa integracja układu odczytowego z detektorami, - efektywne odprowadzanie ciepła. Wykorzystanie powyższych możliwości pozwoli na konstruowanie nowych konkurencyjnych układów cyfrowych, analogowych i mieszanych, w tym np. układów rekonfigurowalnych, pamięci, matryc czujnikowych.
  • Słowa kluczowe: VLSI |
Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne