Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Jacek Krzysztof Starzyński
Jednostka:
Wydział Elektryczny
E-mail:
jacek.starzynski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
GE 226 Klatka B, tel. 22 23456 44
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 2/5     Spoza subwencji: 1/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Komputerowa symulacja urządzeń elektrycznych (pole elektromagnetyczne, obwody i systemy), budowa generatorów impulsów WN, ale także algorytmy przetwarzania obrazów i danych trójwymiarowych (defektoskopia termowizyjna, tomografia komputerowa, automatyzacja diagnostyki urządzeń i systemów elektrycznych). Interesują mnie algorytmy ewolucyjne i sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym.

https://www.iem.pw.edu.pl/~jstar

Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne