Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk
Jednostka:
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
E-mail:
ryszard.romaniuk@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Elektroniki, pok.228A, poniedziałek 10:00-12:00
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 1/5     Spoza subwencji: 1/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Informacyjne techniki kwantowe - Na Politechnice Warszawskiej budowany jest komputer kwantowy na pułapce jonowej. Potrzebni są młodzi uczeni do jego budowy i dalszego rozwoju. Szeroka tematyka dotyczy budowy sprzętu komputera kwantowego oraz jego oprogramowania. Młody uczony dołączy do większego zespołu konstruktorów i będzie miał szansę wiele się nauczyć oraz zapisać się twórczo w budowie komputera zupełnie nowej generacji. Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne
2 Integracja systemów wiedzy i teleinformatycznych - Rozwój infrastruktury ICT jako kluczowej warstwy cywilizacyjnej spodąża w kilku podstawowych kierunkach. Na poziomie technologicznym jest to integracja coraz odleglejszych funkcjonalności, wirtualizacja, rozwój składników strukturalnych, większych i mniejszych, jak zasobów energetycznych, baz danych i centrów obliczeniowych, chmury, mgły, mobilnoci kolejnych generacji jak 6G i kwantowej, brzegu, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, Internetu rzeczy, cyfrowych bliźniaków, cyberbezpieczeństwa, i wielu innych. Na poziomie infrastrukturalnym jest to zlewanie się ICT z innymi warstwami technicznymi i pozatechnicznymi cywilizacji materialnej i pozamaterialnej jak nauka i wiedza, medycyna i ochrona zdrowia, kultura, transport, budownictwo, energetyka, przemysł, bezpieczeństwo, i wiele innych. Badania dotyczą kierunków rozwoju ICT i ich integracji infrastrukturalnej. Informatyka Techniczna i Telekomunikacja