Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

# Obszar badawczy
Obszary działalności naukowej: materiały polimerowe w tym degradowalne i biodegradowalne (opis struktury, charakterystyka właściwości, zależności pomiędzy strukturą i właściwościami), kompozyty termoplastów polimerowych – w tym zastosowania napełniaczy naturalnych, materiały poliuretanowe w tym wy… Więcej
Obszar prowadzonych badań obejmuje szereg zagadnień́ związanych z modelowaniem, wytwarzaniem i charakteryzowaniem oraz praktycznym wykorzystaniem materiałów dla nowoczesnych systemów do konwersji i produkcji energii. Realizowane prace mają charakter działań́ badawczych i eksperckich. Wśród licznych p… Więcej
Badanie wpływu defektów punktowych (wakansów i atomów międzywęzłowych) na stabilność fazową i właściwości stopów o wysokiej entropii z układu Fe-Cr-Mn-Ni do potencjalnego zastosowania w reaktorach jądrowych i syntezy termojądrowej przy użyciu modelowania opartego na połączeniu metod ab initio oraz … Więcej
Materiały termoelektryczne znajdują zastosowanie w urządzeniach do konwersji energii, które za sprawą efektów termoelektrycznych mogą przykładowo przekształcać ciepło odpadowe w użyteczną energię elektryczną. Celem pracy będzie opracowanie i wytworzenie nowoczesnych materiałów termoelektrycznych o … Więcej
Nanostrukturalne materiały (o elementach mikrostruktury poniżej 100 nm) są to materiały o wysokiej wytrzymałości i wielu wyjątkowych właściwościach. Jednak wykazują ograniczoną plastyczność i stabilność cieplną. W ramach doktoratu nanomateriały zostaną wyprodukowane w wyniku dużego odkształcenia a … Więcej
Przywieranie bakterii do powierzchni przemysłowych prowadzi do infekcji, skażenia i/lub zniszczenia materiałów. W literaturze właściwości antybakteryjne przypisuje się głównie składowi chemicznemu metali i ich stopów, a nie ich elementom mikrostruktury. Natomiast w literaturze brakuje informacji n… Więcej
Celem doktoratu jest znalezienie takich mikrododatków do stopów AlMgSi, które zapobiegną tworzeniu wydzieleń w temperaturze pokojowej pomiędzy zabiegami przesycania i starzenia. Jest to istotny problem o dużym znaczeniu praktycznym w przemyśle aluminiowym, gdyż wydzielenia te pogarszają właściwości… Więcej
Tematyka: Nowe techniki ultradźwiękowej atomizacji metali i stopów Proponowany obszar badawczy obejmuje wytwarzanie proszków różnych materiałów poprzez atomizację ultradźwiękową, z wykorzystaniem topienia łukowego i indukcyjnego. Przeprowadzanie badań proszków pod kątem ich zastosowań do druku 3D … Więcej
W praktyce naukowej zajmuję się projektowaniem i numerycznym kształtowaniem cech morfologicznych struktury materiałów polimerowych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzyw hiperodkształcalnych oraz materiałów hybrydowych. Zdefiniowany zakres zainteresowań badawczych znajduje odzwierciedlenie w moim d… Więcej
Obszar badawczy obejmuje techniki wytwarzania, charakteryzacji i modelowania numerycznego w celu projektowania mikrostruktury i właściwości materiałów porowatych oraz procesów w nich zachodzących. Wytwarzanie materiałów bazuje na takich technikach jak: tape casting, druk 3D, chemiczna i elektroche… Więcej
Badania koncentrują się nad opracowaniem i charakteryzowaniem zaawansowanych biomateriałów dla implantologii, inżynierii tkankowej oraz systemów podawania leków. Więcej