Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

# Obszar badawczy
Obszary działalności naukowej: materiały polimerowe w tym degradowalne i biodegradowalne (opis struktury, charakterystyka właściwości, zależności pomiędzy strukturą i właściwościami), kompozyty termoplastów polimerowych – w tym zastosowania napełniaczy naturalnych, materiały poliuretanowe w tym wy… Więcej
Obszar prowadzonych badań obejmuje szereg zagadnień́ związanych z modelowaniem, wytwarzaniem i charakteryzowaniem oraz praktycznym wykorzystaniem materiałów dla nowoczesnych systemów do konwersji i produkcji energii. Realizowane prace mają charakter działań́ badawczych i eksperckich. Wśród licznych p… Więcej
Tematyka: Nowe techniki ultradźwiękowej atomizacji metali i stopów Proponowany obszar badawczy obejmuje wytwarzanie proszków różnych materiałów poprzez atomizację ultradźwiękową, z wykorzystaniem topienia łukowego i indukcyjnego. Przeprowadzanie badań proszków pod kątem ich zastosowań do druku 3D … Więcej
W praktyce naukowej zajmuję się projektowaniem i numerycznym kształtowaniem cech morfologicznych struktury materiałów polimerowych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzyw hiperodkształcalnych oraz materiałów hybrydowych. Zdefiniowany zakres zainteresowań badawczych znajduje odzwierciedlenie w moim d… Więcej
Obszar badawczy obejmuje techniki wytwarzania, charakteryzacji i modelowania numerycznego w celu projektowania mikrostruktury i właściwości materiałów porowatych oraz procesów w nich zachodzących. Wytwarzanie materiałów bazuje na takich technikach jak: tape casting, druk 3D, chemiczna i elektroche… Więcej
Badania koncentrują się nad opracowaniem i charakteryzowaniem zaawansowanych biomateriałów dla implantologii, inżynierii tkankowej oraz systemów podawania leków. Więcej

Nadmierne nagrzewanie urządzeń elektronicznych spowodowane ich coraz większą mocą i gęstością upakowania elementów jest przyczyną ponad połowy uszkodzeń elementów elektronicznych. Tak zwane zarządzanie ciepłem stało się krytyczną kwestią z powodu braku materiałów, któ… Więcej

Celem doktoratu jest znalezienie takich mikrododatków do stopów AlMgSi, które zapobiegną tworzeniu wydzieleń w temperaturze pokojowej pomiędzy zabiegami przesycania i starzenia. Jest to istotny problem o dużym znaczeniu praktycznym w przemyśle aluminiowym, gdyż wydzielenia t… Więcej

Opracowanie i wdrożenie do oferty badawczej Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego oraz UDT-CERT skierowanej do przemysłu usługi monitorowania stanu technicznego urządzeń poddozorowych wykorzystującej badania minipróbek o kształtach jak próbki znormalizowane

Więcej

Tematyka wdrożeniowej pracy doktorskiej umiejscowiona jest w obszarze nawęglania próżniowego stali z zastosowaniem miejscowej aktywacji podłoża. Niskociśnieniowe nawęglanie próżniowe jest coraz powszechniej wykorzystywane w przemyśle. Umożliwia  ono podniesienie temperatury pr… Więcej

Tematyka pracy doktorskiej usytuowana jest w obszarze inżynierii powierzchni wysokowytrzymałych stali nanobainitycznych. Przedmiotem pracy będzie rozpoznanie możliwości kształtowania struktury i właściwości stali w procesach hybrydowych wykorzystujących wysokotemperaturowe powierzchniowe obr&oac… Więcej

Kompozyty polimerowe wzmacniane włóknami, o szczególnych właściwościach. Modyfikacja kompozytów polimerowych w kierunku poprawy ich właściwości elektrycznych, termicznych, antybakteryjnych. Modyfikacja powierzchni kompozytów w kierunku poprawy ich właściwości hydrofob… Więcej

Obecność potencjalnie szkodliwych pierwiastków takich jak Al oraz V stanowi podstawową wadę szeroko stosowanego w ortopedii stopu Ti-6Al-4V. Pierwiastki te mogą ulegać uwolnieniu do organizmu człowieka w warunkach tribokorozji. Zużycie tribologiczne w środowisku organizmu człowieka stanow… Więcej

Obszar badawczy obejmuje przede wszystkim modelowanie stabilności fazowej, uporządkowania atomowego i właściwości wieloskładnikowych stopów metali do zastosowań w ekstremalnych warunkach takich jak np. w reaktorach syntezy termojądrowej. Głównymi grupami badanych stopów są s… Więcej

Opracowanie technologii łączenia i/lub wytwarzania innowacyjnych materiałów stosowanych w różnych gałęziach przemysłu, a w szczególności dla przemysłu petrochemicznego, energetycznego i lotniczego. Do zrealizowania tych zagadnień kluczowe będą badania fizyczne i chemiczne ma… Więcej

Obszar prowadzonych badań obejmuje szereg zagadnień́ związanych z projektowaniem i oceną właściwości materiałów polimerowych oraz ich kompozytów. Znaczna część prac dotyczy charakterystyki palności polimerów oraz poszukiwania nowych, przyjaznych dla środowiska uniepalniaczy. … Więcej

Tematyka badań dotyczy dwóch dyscyplin inżynierii materiałowej i informatyki. Doktorat będzie dotyczył badań porowatych materiałów poliuretanowych z zastosowaniem metod uczenia maszynowego. W ramach pracy stosowana będzie jedna z metod uczenia maszynowego - głębokie uczenie. Wiele … Więcej