Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Ryszard Kowalik, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Elektryczny
E-mail:
Ryszard.Kowalik@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Mechaniki, 213, środa 13:15-14:00
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Zwiększenie elastyczności sieci dystrybucyjnej SN i nN o dużym nasyceniu generacją rozproszoną poprzez m.in. wykorzystanie układów i urządzeń umożliwiających zdalną rekonfigurację i sterowanie rozpływami mocy. Wiąże się to ze zwiększeniem bezpieczeństwa i pewności zasilania w energię elektryczną wybranych obszarów (redukcja wskaźników nieciągłości zasilania SAIDI i SAIFI). W ramach prac przewiduje się opracowanie m.in.: - koncepcji rozwiązania zapewniającego możliwość pracy autonomicznej (wyspa) wybranego fragmentu sieci SN w oparciu o lokalne źródła (w tym OZE) z wykorzystaniem dostępnych możliwości magazynowania energii elektrycznej, - modeli układu regulacji poziomów napięć oraz sterowania i optymalizacji rozpływów mocy biernej w wielostronnie zasilanych sieciach SN i nN (Matlab/Simulink, symulator czasu rzeczywistego zjawisk RTS). W pracach badawczych przewiduje się wykorzystanie symulatora RTS pracującego w układzie HIL (ang. hardware in the loop), pozwalającego na sprawdzenie opracowanej strategii sterowania z wykorzystaniem rzeczywistych urządzeń. Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne
2 Opracowanie metod identyfikacji wybranych rodzajów zakłóceń występujących w sieci elektroenergetycznej i/lub jej elementach. To zagadnienie badawcze związane jest z przebiegami przejściowymi pojawiającymi się w sygnałach napięcia i prądu w chwili wystąpienia zakłócenia np. zwarcia, osłabienia izolacji, przeciążenia. W ramach prac należy określić charakterystyczne cechy sygnałów występujących podczas stanów przejściowych w chwili pojawienia się określonych rodzajów zakłóceń (zwarć doziemnych/międzyfazowych, przepięć, uszkodzeń mechanicznych itp.), opracować układy pomiarowe pozwalające na ich akwizycję, opracować nowe metody analizy pozyskanych w ten sposób danych, pozwalające na identyfikację wybranych typów zakłóceń. Przewiduje się opracowanie nowych metod analizy z wykorzystaniem programów symulacyjnych i modeli sieci oraz zaimplementowanie ich na przykładowych platformach sprzętowych. Do weryfikacji metod pomiarowych oraz modeli mogą zostać wykorzystane dane pozyskane z układów pomiarowych podczas prób wykonywanych w rzeczywistej sieci SN oraz symulator czasu rzeczywistego zjawisk. Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne
3 Bezstykowe (bezprzewodowe) przekazywanie energii elektrycznej wykorzystujące sygnały o wysokiej częstotliwości oraz dużym natężeniu pola elektrycznego. W ramach pracy przewiduje się opracowanie układów nadajników, odbiorników oraz wykonanie badań dotyczących materiałów pozwalających na odpowiednie ukształtowanie pola elektrycznego, które powinny korzystanie wpłynąć na efektywność energetyczną przekazywania energii. Jednym z kierunków badań będzie określenie możliwości współdziałania kilku źródeł energii w przestrzeni. Przewiduje się, że w pracy zostanie wykonane stanowisko laboratoryjne pozwalające na prowadzenie badań nad bezstykowym przekazywaniem energii, które posłuży do badania opracowanych urządzeń oraz zjawiska propagacji. Przewiduje się, opracowanie modeli symulacyjnych pokazujących działanie urządzeń nadawczych oraz odbiorczych wraz z elementami kształtującymi pole. Wyniki uzyskane podczas badań laboratoryjnych posłużą do weryfikacji opracowanych modeli. Zakłada się, opracowanie układu oraz urządzeń pozwalających na bezprzewodowe przekazywanie energii na poziomie do kilku kW. Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne