Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Sylwester Robak
Jednostka:
Wydział Elektryczny
E-mail:
sylwester.robak@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Mechaniki, pok. 4
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Działalność naukowo-badawcza Sylwestra Robaka skoncentrowana jest wokół zagadnień związanych z tematyką systemów elektroenergetycznych, a w szczególności: metod poprawy stabilności systemów elektroenergetycznych, symulacji stanów statycznych i dynamicznych systemów elektroenergetycznych, planowaniem rozwoju systemów elektroenergetycznych, zarządzaniem stroną popytową (DSR), układami przesyłowymi prądu stałego HVDC.

Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne