Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Cezary Rzymkowski, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
E-mail:
cezary.rzymkowski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Nowy Lotniczy, 203, poniedziałek 15:15-17:00
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 1/5     Spoza subwencji: 2/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Metody obliczeniowe biomechaniki, ze szczególnym uwzględnieniem biomechaniki zderzeń / biomechaniki urazów z zastosowaniami mającymi na celu poprawę bezpieczeństwa biernego (ograniczenia skutków wypadków) pojazdów samochodowych lekkich statków powietrznych.
Doskonalenie komputerowych modeli biomechanicznych ciała człowieka. Zastosowanie metod biomechaniki, inżynierii mechanicznej, analizy sygnałów i sterowania na potrzeby projektowania zaawansowanych protez i egzoszkieletów.
Wykorzystanie inspiracji ze świata zwierząt na potrzeby biorobotyki.
Metody komputerowe dynamiki układów wieloczłonowych, rozwój metod symulacji numerycznych.

Inżynieria Mechaniczna
2

Projektowanie robotów mobilnych (struktury, systemów śledzenia i analizy otoczenia, układów sterowania, …) do zastosowań specjalnych, wykorzystujących różne techniki lokomocji, w tym naśladujące zachowania człowieka i zwierząt. Opracowanie metod komunikacji człowiek – robot serwisowy, w tym uczenia robota wykonywania określonych czynności na podstawie wzorców demonstrowanych przez człowieka-nauczyciela. Opracowanie metod zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w zasięgu ramion robotów stacjonarnych lub w obszarze przemieszczania się robotów mobilnych w sytuacji gdy wymagana jest aktywna współpraca robotów z ludźmi.

Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne