Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Maciej Trusiak
Jednostka:
Wydział Mechatroniki
E-mail:
maciej.trusiak@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Mechatroniki, pokój 514, wtorki 10-14
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 2/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Zajmuję się rozwijaniem nowych metod mikroskopii obliczeniowej do badania żywych komórek i skrawków tkanek. Wykorzystuje techniki klasycznej optoelektronicznej rejestracji danych (obrazów) i ich późniejszej numerycznej rekonstrukcji specjalizowanymi algorytmami (także bazującymi na uczeniu maszynowym i uczeniu głębokim) w celu pokonania ograniczeń związanych z małym polem widzenia, niskim stosunkiem sygnału do szumu, słabym kontrastem etc. Do technik mikroskopii obliczeniowej, którymi się szczególnie interesuję, można zaliczyć mikroskopię interferencyjną, tomografię dyfrakcyjną, ptychografię Fourierowską i holograficzną mikroskopię bezsoczewkową. Opracowywane opto-numeryczne mikroskopy pozwalają na realizację kluczowych przyżyciowych pomiarów komórek bez stresu fotochemicznego związanego z barwieniem fluorescencyjnym. Rozwijane techniki zyskują na popularności wśród biologów, z którymi szeroko współpracuję. Prowadzę także wspólne projekty naukowe z badaczami z Uniwersytetu w Walencji (grupa prof. Vicente Micó), Arktycznego Uniwersytetu Norweskiego w Tromso (grupa prof. Balpreeta Ahluwalii) i Uniwersytetu w Nankinie (grupa prof. Chao Zuo). Zapraszam osoby chętne do kontaktu i współpracy w ramach interdyscyplinarnego doktoratu łączącego fotonikę, analizę danych oraz inżynierię biomedyczną.

Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne