Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska
Jednostka:
Wydział Mechatroniki
E-mail:
malgorzata.jakubowska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Mechatroniki, pokój 142, środa 12-14
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 6/5     Spoza subwencji: 4/5

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Elektronika Drukowana, Montaż elektroniczny, Tekstronika, Sensory dla medycyny

Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne