Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Mateusz Jakub Śmietana
Jednostka:
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
E-mail:
mateusz.smietana@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Elektrotechniki, pokoj: 424, czwartek 10-12
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 4/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Opracowanie innowacyjnych, kompleksowych rozwiązań czujnikowych, w szczególności do zastosowań biosensorycznych. Czujniki wykorzystują unikalne możliwości wynikające z wykorzystania światłowodów i cienkich warstw. Jako zespół rozwinęliśmy zaawansowane możliwości technologiczne i pomiarowe oraz uzyskaliśmy rozpoznawalne w skali światowej doświadczenie w zakresie technologii cienkowarstwowej i światłowodowych technik pomiarowych. Pracujemy w obszarze projektowania (analizy numeryczne), wytwarzania (technologia cienkowarstwowa, processing i funkcjonalizacja powierzchni), pomiarów (analiza powierzchni; pomiary optyczne, elektrochemiczne i biosensoryczne) i zastosowań (współpraca z partnerami przemysłowymi i naukowymi). Uzupełnieniem działalności jest opracowanie i wykonanie optoelektronicznych systemów analizujących odpowiedź wytwarzanych rozwiązań czujnikowych oraz doskonalenie szerokiej gamy systemów osadzania cienkich warstw na potrzeby ich nietypowych zastosowań. Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne