Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

BIOTECHNOLOGIA

# Obszar badawczy
Obecne zainteresowania badawcze koncentrują się na zminiaturyzowanych systemach analitycznych (Lab-on-a-Chip) do monitorowania bioanalitów. Projektujemy chipy polimerowe do hodowli komórek ludzkich (Cell-on-a-Chip) w unikalnym, naśladującym in vivo mikrośrodowisku, w którym prowadzone są badania wz… Więcej
Prace nad opracowaniem mikrosystemu biochemicznego do analizy złożonego profilu wydzielania hormonów (hormonal fingerprints) z zastosowaniem różnych metod analitycznych. Analiza profilu hormonów wydzielanych przez trzustkę ma ogromne znaczenie w diagnostyce i opracowywaniu nowych terapii przeciwko … Więcej

Interakcje między narządami są niezbędne do zapewnienia prawidłowego, fizjologicznego funkcjonowania organizmu człowieka. Poznanie tych interakcji ma szczególne znaczenie w projektowaniu nowych leków. „Organ na chipie” to układ mikroprzepływowy, w którym można mo… Więcej

Mikrobiologiczne wykorzystanie odpadów przemysłu rolno-spożywczego do uzyskiwania cennych … Więcej

Badanie możliwości zastosowania drożdży probiotycznych jako nośników środków leczni… Więcej

Opracowywanie bioprocesów, w których przy użyciu mikroorganizmów można wytwa… Więcej