Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Dariusz Baczyński
Jednostka:
Wydział Elektryczny
E-mail:
dariusz.baczynski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
GG214
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Prognozowanie i estymacja stanu sieci elektroenergetycznych. Optymalizacja w elektroenergetyce. Badania nad nowymi metodami prognozowania radzącymi sobie z deficytem danych.

Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne