Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Wojciech Zabołotny
Jednostka:
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
E-mail:
wojciech.zabolotny@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Elektroniki, pok.225, poniedziałek: 14:00-15:00; piątek: 12:00 -13:00
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Główny obszar badawczy to zagadnienia projektowania, modelowania i realizacji systemów akwizycji i przetwarzania danych oraz sterowania, realizowanych na potrzeby zastosowań biomedycznych i eksperymentów fizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów wykorzystujących układy programowalne i systemy wbudowane. Z tym szerokim zakresem badawczym związane są takie zagadnienia szczegółowe, jak (między innymi): - wykorzystanie metod syntezy wysokopoziomowej do realizacji systemów cyfrowych, a zwłaszcza akceleratorów obliczeniowych - rozwój metod opisu, symulacji i weryfikacji złożonych systemów sprzętowo-programowych. - optymalizacja obróbki danych w programowalnych układach logicznych. - rozwój szybkich protokołów komunikacyjnych dla rozproszonych systemów akwizycji danych i sterowania. Prowadzone prace są wykorzystywane we współpracy z wiodącymi ośrodkami zajmującymi się fizyką wysokich energii (CERN, GSI/FAIR) i fizyką plazmy (JET, ITER).
Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne