Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Dariusz Baczyński, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Elektryczny
E-mail:
dariusz.baczynski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
GG214
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 1/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

W systemie elektroenergetycznym należy cały czas utrzymywać równowagę pomiędzy popytem a podażą na energię elektryczną. W większości rozwiązań stosowanych na świecie równowagę tę osiąga się stosując różnego rodzaju systemy rynkowe. Jednak ze względu na zmiany w sposobie wytwarzania i konsumpcji energii elektrycznej systemy te przechodzą rodzaj ewolucji. Jednym z kluczowych problemów jest zapewnienie stabilnej pracy systemu w sensie bieżącego jego bilansowania mocowego. Mimo, że powstało już wiele narzędzi rynkowych mających wspomóc operatora systemu przesyłowego w tym zadaniu, to nadal poszukuje się nowych koncepcji mających na celu minimalizację kosztów energii dla odbiorcy końcowego lub gospodarki jako całości. Celem badań jest opracowanie nowych modeli rynków za pomocą metod optymalizacyjnych (np. metod inteligencji obliczeniowej) na podstawie prognoz w różnych horyzontach czasowych. 

Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne
2

Prognozowanie i estymacja stanu sieci elektroenergetycznych. Optymalizacja w elektroenergetyce. Badania nad nowymi metodami prognozowania radzącymi sobie z deficytem danych.

Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne