Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Marcin Piotr Kaczkan
Jednostka:
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
E-mail:
marcin.kaczkan@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
GR, p. 127, czw. 10-12
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Obszar badawczy dotyczy badań spektroskopowych nowych materiałów dielektrycznych domieszkowanych jonami ziem rzadkich. Właściwości luminescencyjne takich ośrodków mogą być kształtowane zarówno przez dobór domieszki aktywnej jak i jej najbliższego otoczenia, symetrii sieci krystalicznej matrycy a także geometrii struktury. Optyczna spektroskopia ma na celu określenie podstawowych parametrów luminescencyjnych i generacyjnych takich materiałów na drodze analizy ich właściwości spektralnych. Oprócz celów czysto utylitarnych, takie badania wnoszą istotny wkład zarówno w poznanie mechanizmów relaksacji elektronowej stanów wzbudzonych domieszek jak i przyczyniają się do świadomego doboru, kształtowania i modelowania właściwości nowych materiałów optycznych. Dlatego wyniki badań mogą mieć praktyczne znaczenie przy doborze i kształtowaniu ośrodków czynnych ciała stałego na potrzeby techniki laserowej, oświetleniowej, wzmacniaczy światła czy szeroko pojętej sensoryki.
Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne