Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Łukasz Kolimas
Jednostka:
Wydział Elektryczny
E-mail:
lukasz.kolimas@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Starej Kotłowni, pokoj 14N, laboratorium zwarciowe
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Jestem konstruktorem aparatów elektrycznych, który specjalizuje się w zagadnieniach związanych z elektromagnetyzmem oraz niskimi częstotliwościami. Jestem pracownikiem Instytutu Elektroenergetyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej – moim obszarem zainteresowań naukowych są:

 • konstrukcje aparatów, urządzeń elektromechanicznych oraz pozostałej aparatury rozdzielczej,
 • analizy numeryczne odziaływań elektrodynamicznych oraz zjawisk termicznych w torach prądowych, zestykach aparatów i urządzeń elektrycznych z wykorzystaniem analiz sprzężonych w środowisku Ansys.

Traktując każde urządzenie jako konstrukcję elektromechaniczną zakres zainteresowań i prac badawczych obejmuje:

 • konstruowanie aparatów elektroenergetycznych oraz rozdzielnic,
 • analiza procesów łączeniowych w łącznikach niskiego, średniego i wysokiego napięcia,
 • analiza sił elektrodynamicznych w torach prądowych i układach zestykowych,
 • analizy termiczne w torach prądowych (konwekcja, kondukcja, radiacja),
 • układy stykowe i tory wielkoprądowe,
 • projektowanie aparatów elektrycznych wykorzystujące metody FEM (Finite Element Method) oraz FEA (Finite Element Analysis),
 • wykonywanie i analizowanie rozkładu pola elektromagnetycznego w aparatach elektroenergetycznych,
 • opracowywanie elektronicznych podzespołów sterujących na płytkach PCB,
 • materiałoznawstwo elektrotechniczne,
 • zagadnienia związane z warunkami pracy i eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych,
 • zjawiska związane z przepływem prądu elektrycznego (efekt zbliżenia i naskórkowości, łuk elektryczny, zjawiska termiczne).
Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne