Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Agnieszka Łękawa-Raus
Jednostka:
Wydział Mechatroniki
E-mail:
agnieszka.raus@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Mechatroniki, pokój 148, proszę kontaktowąć się przez MSTeams
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 1/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

I focus on the synthesis of carbon nanotubes and the production of macroscopic nanotube structures as well as nanocomposites based on nanotubes and graphene. I am mainly interested in the production and modification of electrical conductors based on macroscopic nanotube structures for electronic and electrical applications such as electric wires, electrical machines, sensors, heaters, electronic components, etc. Potential application areas are aviation, e-textiles, flexible and transparent electronics. I am also particularly interested in the area of ​​"green electronics", i.e. environmentally friendly electronics, which uses widely available, renewable and natural materials that can be easily recycled or biodegraded.

Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne