Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Igor Korobiichuk
Jednostka:
Wydział Mechatroniki
E-mail:
igor.korobiichuk@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Mechatronika, p. 312
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Działalność naukowo-badawcza obejmuje szereg tematów teoretycznych i eksperymentalnych, głównie dotyczących czujników, pomiarów, automatyki i robotyki. Obecnie zajmuje się automatyką i techniką komputerową, modelowaniem, modelami matematycznymi i systemami do pomiarów wysokiej rozdzielczości, podstawowymi i praktycznymi problemami żyroskopów i mechaniki przyrządów nawigacyjnych.

Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne