Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Romuald Bartłomiej Beck, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
E-mail:
romuald.beck@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 technologie mikroelektroniczna, nanoelektroniczna i fotoniczna Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne