Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Lech Marian Grzesiak
Jednostka:
Wydział Elektryczny
E-mail:
lech.grzesiak@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
GG214
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Układ napędowy z synchronicznym silnikiem liniowym z sekcjonowanym stojanem

Opis:

Zadanie badawcze obejmuje opracowanie algorytmów sterowania synchronicznym silnikiem liniowym z długim stojanem. Ważnym aspektem badań będzie opracowanie metody bezczujnikowego sterowania wektorowego dla silnika z sekcjonowanym stojanem, która pozwoli na wysoką jakość regulacji prądu stajana w stanach przejściowych występujących przy przejazdach biegnika przez krańce sekcji stojana.

Algorytm powinien zapewniać wysoką jakość regulacji również przy zmiennej szczelinie powietrznej w silniku. Zakres pracy obejmuje numeryczne badania symulacyjne oraz weryfikację w układzie fizycznym.

Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne