Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Arkadiusz Kaszewski, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Elektryczny
E-mail:
arkadiusz.kaszewski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Elektrotechniki, GE401
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 1/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Zagadnienia naukowe realizowane w ramach rozprawy doktorskiej dotyczą obszarów badawczych takich jak 1) przekształtniki energoelektroniczne AC/DC (np. falowniki napięcia o sinusoidalnym napięciu wyjściowym), przekształtniki energoelektroniczne DC/AC (np. przekształtnik sieciowy), przekształtniki energoelektroniczne DC/DC (np. przekształtnik napięcia o topologii podwójnego mostka typu H; 2) systemy magazynowania energii bazujących na przekształtnikach napięcia; 3) układy wytwarzania energii bazujących na silnikach o regulowanej prędkości i przekształtniku złożonym; 4) zeroemisyjne/niskoemisyjne systemy wytwarzania energii z ogniwem paliwowym i przekształtnikiem złożonym. Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne