Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Ryszard Kowalik
Jednostka:
Wydział Elektryczny
E-mail:
Ryszard.Kowalik@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Mechaniki, 213, środa 13:15-14:00
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Opracowanie metod identyfikacji wybranych rodzajów zakłóceń występujących w sieci elektroenergetycznej i/lub jej elementach. To zagadnienie badawcze związane jest z przebiegami przejściowymi pojawiającymi się w sygnałach napięcia i prądu w chwili wystąpienia zakłócenia np. zwarcia, osłabienia izolacji, przeciążenia. W ramach prac należy określić charakterystyczne cechy sygnałów występujących podczas stanów przejściowych w chwili pojawienia się określonych rodzajów zakłóceń (zwarć doziemnych/międzyfazowych, przepięć, uszkodzeń mechanicznych itp.), opracować układy pomiarowe pozwalające na ich akwizycję, opracować nowe metody analizy pozyskanych w ten sposób danych, pozwalające na identyfikację wybranych typów zakłóceń. Przewiduje się opracowanie nowych metod analizy z wykorzystaniem programów symulacyjnych i modeli sieci oraz zaimplementowanie ich na przykładowych platformach sprzętowych. Do weryfikacji metod pomiarowych oraz modeli mogą zostać wykorzystane dane pozyskane z układów pomiarowych podczas prób wykonywanych w rzeczywistej sieci SN oraz symulator czasu rzeczywistego zjawisk.
Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne