Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Marcin Słoma
Jednostka:
Wydział Mechatroniki
E-mail:
marcin.sloma@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Mechatroniki, 156, środa 10:00
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Moje zainteresowania naukowe obejmują obszar technologii elektroniki i technik addytywnych dla elektroniki strukturalnej i drukowanej. W pracy zawodowej zajmuję się opracowaniem, wytworzeniem i badaniem właściwości materiałów kompozytowych z dodatkiem fazy funkcjonalnej w postaci nanorurek węglowych, płatków grafenowych, proszków metali, ceramiki, luminoforów, katalizatorów i innych rodzajów wypełniaczy funkcjonalnych. Istotne w pracach nad tymi materiałami jest określenie zależności pomiędzy rodzajem i stopniem napełnienia fazy funkcjonalnej w polimerze a właściwościami elektrycznymi, optycznymi, mechanicznymi, termicznymi i innymi ważnymi dla zastosowań elektronicznych. Stosowane techniki przyrostowe to FDM, SLA, BinderJet i SLS, a także druk strumieniowy, aerozolowy i sitodruk. Potencjalne zastosowania obejmują czujniki temperatury, nacisku i naprężeń, elektrochemiczne, anteny i rectenny, struktury termoelektryczne, drukowane ogniwa i superkondesatorów, 3D drukowane magnesy i inne.
Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne