Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Andrzej Ordys, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Mechatroniki
E-mail:
andrzej.ordys@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Mechatroniki, pok 255
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 1/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

(1) Zagadnienia zwiazane z projektowaniem zaawansowanych metod sterowania, w tym zwłaszcza sterowania predykcyjnego. Zastosowania do napędów pojazdów, w tym elektrycznych i hybrydowych; do układów robotycznych i do rozproszonej generacji energii elektrycznej ze róde odnawialnych. (2)  Metody projektowania sterowania odpornego na ataki cybernetyczne.

Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne
2

(1) Issues related to the design of advanced control algorithms, especially model-based predictive control. Applications to drivetrain(s) of vehicles, including electric and hybrid; to robotic systems; and to systems of distributed generation of electricity from renewable sources. (2)Design of control resistant to cybernetic attacks (resilient control).

Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne