Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Romuald Bartłomiej Beck
Jednostka:
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
E-mail:
romuald.beck@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
technologie mikroelektroniczna, nanoelektroniczna i fotoniczna
Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne