Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Mariusz Sochacki
Jednostka:
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
E-mail:
mariusz.sochacki@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Elektrotechniki, pokoj: 423C, czwartek 10-12
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Projektowanie i technologia przyrządów półprzewodnikowych w oparciu o nowoczesne materiały z szeroką przerwą energetyczną (węglik krzemu, azotek galu, tlenek galu, diament), takich jak przyrządy mocy, detektory promieniowania. Analiza właściwości elektrofizycznych interfejsów pomiędzy różnymi materiałami wykorzystywanymi w technologii półprzewodnikowej (złącza metal-półprzewodnik, złącza, p-n, układy metal-dielektryk-półprzewodnik, struktury heterozłączowe). Nowoczesne technologie mikromontażu oraz montażu zaawansowanych obwodów drukowanych. Zastosowanie nowoczesnych przyrządów półprzewodnikowych mocy w energoelektronice (odnawialne źródła energii, napędy elektryczne, infrastruktura nowoczesnych budynków).
Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne