Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji na semestr zimowy 2024/2025

ETAP TERMIN ...... ................ ....................................     
   

Rejestracja kandydatów oraz składanie dokumentów w systemie IRK

04.06-26.07.2024

Rozmowy kwalifikacyjne

26.08-06.09.2024

Publikacja listy rankingowej

12.09.2024

Składanie dokumentów uzupełniających w systemie IRK:

  • dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie do Szkoły (dyplom),a w przypadku jego braku zaświadczenia o zdaniu egzaminu dyplomowego wystawione przez Wydział/Instytut (jeżeli wymienione dokumenty nie zostały jeszcze wgrane do systemu)
  • oświadczenia o wyborze szkoły doktorskiej/dyscypliny naukowej

13.09-19.09.2024

Publikacja listy przyjętych

25.09.2024

Pierwszy dzień semestru zimowego 2024/2025

01.10.2024

 

Po ogłoszeniu listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej Dział Obsługi Doktorantów poinformuje osoby znajdujące się na liście o kolejnych krokach, w tym o terminach składania oryginałów dokumentów rekrutacyjnych.

 

 Wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2024/2025 wynosi 200 zł.

https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/e0df74b7da2db6edc2bdcde79e6dfa03.pdf