Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji na semestr zimowy 2023/2024  

ETAP TERMIN ...... ................ ....................................     
   

Rejestracja kandydatów oraz składanie dokumentów w systemie IRK

21.06-14.08.2023

Rozmowy kwalifikacyjne

25.08-08.09.2023

Publikacja listy rankingowej

13.09.2023

Składanie dokumentów uzupełniających w systemie IRK:

  • dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie do Szkoły (dyplom),a w przypadku jego braku zaświadczenia o zdaniu egzaminu dyplomowego wystawione przez Wydział/Instytut (jeżeli wymienione dokumenty nie zostały jeszcze wgrane do systemu)
  • oświadczenia o wyborze szkoły doktorskiej/dyscypliny naukowej

14.09-20.09.2023

Publikacja listy przyjętych

25.09.2023

Pierwszy dzień semestru zimowego 2023/2024

01.10.2023 

 

Po ogłoszeniu listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej Dział Obsługi Doktorantów poinformuje osoby znajdujące się na liście o kolejnych krokach, w tym o terminach składania oryginałów dokumentów rekrutacyjnych.

 

Limit kandydatów przyjmowanych do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2023/2024 wynosi 155 osób.

https://bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/fdd5238648c730e75a90db7b0e810f54.pdf

 Wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2023/2024 wynosi 200 zł.

https://bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/084752703c9c550f61b3ffe60faa5a94.pdf