Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji na semestr zimowy 2022/2023

ETAP TERMIN

Rejestracja kandydatów oraz składanie dokumentów w systemie IRK

1.08-22.08.2022

Rozmowy kwalifikacyjne

01.09-08.09.2022

Publikacja listy rankingowej

13.09.2022

Składanie dokumentów uzupełniających w systemie IRK:

  • oryginału potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie do Szkoły (dyplom) lub oświadczenia o dostarczeniu takiego dokumentu
  • oświadczenia o nie odbywaniu kształcenia w innej szkole doktorskiej
  • oświadczenia o zatrudnieniu
  • oświadczenia o wyborze szkoły doktorskiej/dyscypliny naukowej

14-20.09.2022

Publikacja listy przyjętych

23.09.2022

Pierwszy dzień semestru zimowego 2022/2023

01.10.2022

 

Po ogłoszeniu listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej Dział Obsługi Doktorantów poinformuje osoby znajdujące się na liście o kolejnych krokach, w tym o terminach składania oryginałów dokumentów rekrutacyjnych.

 

Limit kandydatów przyjmowanych do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2022/2023 wynosi 145 osób.

https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/213edee9491a4fdbb91c7214ca843a7c.pdf

 

 Wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2022/2023 wynosi 170 zł.

https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/c487b37347874c6aeb8b23f55c22492c.pdf

Decyzją Dyrektora Szkoły Doktorskiej został ustalony limit przyjęć do poszczególnych dyscyplin.