Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

# Obszar badawczy
Styk architektury i szeroko pojętego Dizajnu, analizowany na wszystkich poziomach abstrakcji, od praktyki realizacyjnej (np. detal technologiczny), przez poziom metodologii do teorii (np. percepcji i komunikacji w projektowaniu i nauczaniu). Poszczególne obszary zainteresowań wymienione w słowach k… Więcej
Obszar badawczy związany jest z urbanistyką i planowaniem przestrzennym, w tym przekształceniami przestrzennymi miast w Polsce, w chwili obecnej i w przyszłości, w związku z nowymi wyzwaniami rozwojowymi (zmiany klimatyczne, pandemie, wzrost kosztów nośników energii), zwłaszcza miast w strefach pod… Więcej
Obszar badawczy dotyczy problematyki związanej z projektowaniem architektonicznym. Zagadnienia badawcze dotyczą architektury mieszkaniowej, użyteczności publicznej a w szczególności obiektów kultu religijnego – obiektów sakralnych i komemoratych. Rewitalizacja i modernizacja obiektów sakralnych. … Więcej
OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ROZWÓJ MIAST. Więcej
Kryzys klimatyczny oraz cyrkularność zasobów. Miasta innowacyjne - wpływ rozwiązań architektoniczno-budowlanych oraz cyrkulacyjnych na efektywność projektowania, realizacji i środowisk użytkowania obiektów budowlanych. Cyrkularność dla obszarów miejskich koncentruje się na trzech kluczowych element… Więcej
Ochrona dziedzictwa architektonicznego, architektura modernistyczna, architektura sepulkralno-komemoratywna, architektura wernakularna. Więcej
Współczesne procesy zmian przestrzeni miejskiej w wymiarze architektonicznym i urbanistycznym, a w tym m.in.: rola architektury w rozwoju miast i kształtowaniu krajobrazu, architektura ikoniczna, architektura tła / urbanistyka tradycyjna, Nowy Urbanizm, kontekstualizm / procesy modernizacji, rewita… Więcej
MODERNIZACJA POWOJENNYCH OSIEDLI MIESZKANIOWYCH W KONTEKŚCIE PROBLEMÓW WSPÓŁCZESNYCH MIAST; OCHRONA WARTOŚCI PRZYRODNICZYCH W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Więcej
Badanie i ochrona dziedzictwa architektonicznego ze szczególnym uwzględnieniem różnego typu XIX i XX-wiecznej wiejskiej i miejskiej architektury mieszkaniowej. Więcej
INTERDYSCYPLINARNE POGRANICZA ARCHITEKTURY. Więcej

1. Structural stability and dynamics in linear and nonlinear formulation (eq. determination of equilibrium paths, analysis of critical points and post-buckling behaviour of structures, analysis of lateral-torsional buckling of beams, ...); 
2. Shape and topology optimization of struc… Więcej

Problemy klimatyczne, rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne niwelujące problemy klimatyczne. Wykorzystywanie zieleni w obiektach architektoniczno-budowalnych oraz w przestrzeniach zurbanizowanych. Zagadnienia związane z Miejską Wyspą Ciepła. Światło oraz problemy akustyczne w architekturz… Więcej

Problemy klimatyczne, rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne niwelujące problemy klimatyczne. Wykorzystywanie zieleni w obiektach architektoniczno-budowalnych oraz w przestrzeniach zurbanizowanych. Zagadnienia związane z Miejską Wyspą Ciepła. Światło oraz problemy akustyczne w architekturz… Więcej