Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

MATEMATYKA

# Obszar badawczy
Niezdegenerowane rozwiązania teoriomnogościowego równania Yanga-Baxtera pozostają w jedno-jednoznacznej odpowiedniości ze strukturami algebraicznymi zwanymi birakami. Z drugiej strony, biraki odgrywają ważną rolę w teorii węzłów. Są to algebry, które posiadają strukturę dwóch jednostronnych quasigr… Więcej
Moje zainteresowania naukowe obejmują algebrę uniwersalną i teorię krat, oraz ich zastosowania w innych dziedzinach matematyki, w szczególności: - struktury uporządkowane, np. algebry z półkratową operacją, algebry podzbiorów, algebry podalgebr, podzbiory wypukłe w zbiorach częściowo uporządkowan… Więcej
Zajmuje się szeroko pojętym rachunkiem prawdopodobieństwa. Nurt 1. Zastosowanie metod probabilistycznych, algebraicznych i analitycznych w nowoczesnej statystyce matematycznej, a szczególnie w modelach grafowych. Badam w szczególności problem selekcji modelu dla tzw. kolorowych modeli grafowych… Więcej
Moje badania koncentrują się wokół rachunku prawdopodobieństwa i jego nieprzemiennego uogólnienia – tzw. wolnej probabilistyki. Nieprzemienna probabilistyka pojawia się w naturalny sposób przy rozpatrywaniu dużych niezależnych macierzy losowych, stąd biorą się moje zainteresowania teorią macierzy… Więcej
Optymalizacja dyskretna: 1. Projektowanie i analiza złożoności algorytmów optymalizacji dyskretnej. 2. Generowanie i zliczanie obiektów kombinatorycznych. 3. Modelowanie zagadnień aplikacyjnych takich jak przydział zasobów, podział dóbr, szeregowanie zadań, weryfikacja poprawności oprogramowani… Więcej
równania różniczkowe cząstkowe i ich zastosowania, jakościowa analiza rozwiązań równań różniczkowych cząstkowych Więcej
Prowadzenie badań w tematyce związanej z analizą na przestrzeniach metrycznych z miarą. W szczególności, badanie własności przestrzeni Sobolewa oraz badanie związków między zanurzeniami Sobolewa a geometrią przestrzeni metrycznej. Ponadto, badanie szeroko rozumianych przestrzni funkcyjnych, ze szcz… Więcej