Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

# Obszar badawczy
Analiza sygnału mowy pod kątem wykrywania stanu emocjonalnego mówcy. W zadaniu badawczym planuje się szeroko zakrojoną analizę sygnału mowy pod kątem wykrywania stanu emocjonalnego mówcy. Algorytmy przetwarzania danych obejmują metody analizy statycznych i dynamicznych cech sygnału, poszukiwanie i… Więcej
Analiza sygnałów fizjologicznych w celu wykrywania zmęczenia. W zadaniu badawczym przewidziane jest opracowanie i budowa stanowiska badawczego (pomiarowego) umożliwiającego akwizycję różnych sygnałów fizjologicznych w różnym stadium zmęczenia użytkownika. Planowane jest użycie sygnałów: elektroenc… Więcej
Zagadnienie badawcze obejmuje opracowanie algorytmów przetwarzania i analizy sygnałów fizjologicznych w tym EEG na użytek detekcji i predykcji napadów epileptycznych. Badania obejmować będą również lokalizację źródeł epilepsji. Ważnym aspektem badań będzie opracowanie algorytmów, które mogą być wyk… Więcej
Modelowanie matematyczne biomateriałów i materiałów, symulacje zjawisk zachodzących w tkankach żywych oraz zachowania się materiałów, w tym tkanek, z wykorzystaniem MES, symulacje zjawisk zachodzących podczas przepływu płynów newtonowskich i nienewtonowskich za pomocą MES, zastosowanie MES w badani… Więcej
Przedmiotem badań będą systemy monitoringu osób starszych – głównie systemy wykorzystujące dane pomiarowe z czujników radarowych i czujników głębi. Celem badań będzie opracowanie nowych metod umożliwiających: • analizę ruchu monitorowanych osób; • przewidywanie i wykrywanie upadków oraz innych zdar… Więcej
wibroakustyka, propagacja hałasu i drgań, minimalizacja drgań i hałasu, diagnostyka techniczna Więcej

Medical informatics; Human-centered computing; Information theory; Computerized decision support; Computational, augmented, amplified intelligence; Sparse signal representations; Compressed sensing; Image quality assessment; Image processing and analysis; Multimedia 

 

Więcej

Bioinformatyka, genomika obliczeniowa, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe

Więcej

Integracja struktur metalo-organicznych MOF i materiałów 2D dla zaawansowanych zastosowań w biosen… Więcej

Liczba pacjentów cierpiących z powodu uszkodzeń nerwów obwodowych z roku na rok wzrasta. Jako główną pr… Więcej