Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Michał Malinowski
Jednostka:
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
E-mail:
michal.malinowski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
GE pokoj 115 poniedziałek 9 - 11
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 2/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Wytwarzanie, modelowanie i charakteryzacja metodami optycznymi ośrodków i struktur fotonicznych na potrzeby; techniki laserowej, techniki światłowodowej, optoelektroniki zintegrowanej, wizualizacji obrazu, detekcji promieniowania z różnego zakresu widmowego, techniki oświetleniowej, czujnikowej oraz fotowoltaiki. Istotną część aktywności stanowią badania metodami spektroskopii optycznej szkieł i kryształów pozwalające określić wpływ procesów wielociałowych i wielofotonowych na parametry optyczne różnego typu luminoforów i ośrodków aktywnych. W ostatnim okresie prace te koncentrują się nad badaniami ośrodków czynnych o ograniczonej wymiarowości, takich jak np. falowody planarne lub włóknowe, mikrostruktury o symetrii sferycznej, nano-kryształy dielektryczne i półprzewodnikowe, ceramiki oraz materiały hybrydowe. Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne