Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Marcin Koba
Jednostka:
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
E-mail:
marcin.koba@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Elektrotechniki, pokoj: 422, środa 12-14
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Modelowanie, wytwarzanie i charakteryzacja fotonicznych struktur pasywnych do zastosowań w metrologii, telekomunikacji, sensoryce i biosensoryce. Modelowanie analityczne, półanalityczne i numeryczne propagacji fali elektromagnetycznej w elementach fotonicznych. Wykorzystanie i rozwój technologii cienkowarstwowych, w szczególności rozpylania magnetronowego oraz chemicznego osadzania warstw atomowych (ALD). Wytwarzanie objętościowych i światłowodowych struktur fotonicznych poprzez mikroobróbkę laserem femtosekundowym.
Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne