Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Elektronika-wysokotemperaturowa:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Projektowanie i technologia przyrządów półprzewodnikowych w oparciu o nowoczesne materiały z szeroką przerwą energetyczną (węglik krzemu, azotek galu, tlenek galu, diament), takich jak przyrządy mocy, detektory promieniowania. Analiza właściwości elektrofizycznych interfejsów pomiędzy różnymi materiałami wykorzystywanymi w technologii półprzewodnikowej (złącza metal-półprzewodnik, złącza, p-n, układy metal-dielektryk-półprzewodnik, struktury heterozłączowe). Nowoczesne technologie mikromontażu oraz montażu zaawansowanych obwodów drukowanych. Zastosowanie nowoczesnych przyrządów półprzewodnikowych mocy w energoelektronice (odnawialne źródła energii, napędy elektryczne, infrastruktura nowoczesnych budynków).