Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Akustyka:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Badania w zakresie akustyki i psychoakustyki; zagadnienia odnoszące się do relacji miedzy danymi pochodzącymi z pomiarów wielkości fizycznych charakteryzujących zjawiska akustyczne i wielkościami wrażeniowymi determinującymi jakość dźwięku. W szczególności obszar badań odnoszący się do zjawisk związanych z jakością akustyczną pomieszczeń, takich jak sale koncertowe, kameralne, widowiskowe i odsłuchowe oraz zagadnień związanych z dźwiękiem przestrzennym uzyskiwanym w multimediach w drodze symulacji.
2

Problemy klimatyczne, rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne niwelujące problemy klimatyczne. Wykorzystywanie zieleni w obiektach architektoniczno-budowalnych oraz w przestrzeniach zurbanizowanych. Zagadnienia związane z Miejską Wyspą Ciepła. Światło oraz problemy akustyczne w architekturze i urbanistyce.