Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Nanofotonika:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Azotki metali z grupy IVb, czyli azotek tytanu, cyrkonu i hafnu to znane, wyjątkowo twarde, odporne termicznie i chemicznie ceramiki przewodzące. Ostatnio zostały one na nowo odkryte ze względu na interesujące naukowo właściwości plazmoniczne. Połączenie tychże własności występujących w szerokim zakresie spektralnym, tj. od poniżej 400 nm do powyżej 30 μm, z takimi zaletami jak: niskie koszty produkcji, odporność na wysokie temperatury, oraz co istotne z kompatybilnością z technologią CMOS, czyni z azotków metali z grupy IVb ciekawą alternatywę dla złota i srebra – typowych materiałów stosowanych dziś w plazmonice. W ramach zagadnienia badawczego przewiduje się badania w obszarze wytwarzania azotków metali przy pomocy rozpylania magnetronowego oraz w obszarze wytwarzania, charakteryzacji i modelowania metamateriałów i metapowierzchni bazujących na w/w azotkach.