Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Elektrochemia:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 energia, materiały, fizyka stosowana, chemia fizyczna, przewodnictwo jonowe, etylen, lit, elektrolity, litfsi, krystalizacja, ogrzewanie, chłodzenie, topnienie, sól litfsi, peo, imidek litu, materiały krystaliczne, elektrochemia, jony, jony tlenkowe, stosunek molowy, faza krystaliczna, mikroskop polaryzacyjny
2 Opracowanie innowacyjnych, kompleksowych rozwiązań czujnikowych, w szczególności do zastosowań biosensorycznych. Czujniki wykorzystują unikalne możliwości wynikające z wykorzystania światłowodów i cienkich warstw. Jako zespół rozwinęliśmy zaawansowane możliwości technologiczne i pomiarowe oraz uzyskaliśmy rozpoznawalne w skali światowej doświadczenie w zakresie technologii cienkowarstwowej i światłowodowych technik pomiarowych. Pracujemy w obszarze projektowania (analizy numeryczne), wytwarzania (technologia cienkowarstwowa, processing i funkcjonalizacja powierzchni), pomiarów (analiza powierzchni; pomiary optyczne, elektrochemiczne i biosensoryczne) i zastosowań (współpraca z partnerami przemysłowymi i naukowymi). Uzupełnieniem działalności jest opracowanie i wykonanie optoelektronicznych systemów analizujących odpowiedź wytwarzanych rozwiązań czujnikowych oraz doskonalenie szerokiej gamy systemów osadzania cienkich warstw na potrzeby ich nietypowych zastosowań.
3 Aktywność redoks kompleksów peptydów z jonami metali przejściowych Peptydy są ważną grupą biocząsteczek ludzkiego organizmu, które są związane z procesami zapamiętywania i neurodegeneracji (peptydy Aβ), ochrony przeciwdrobnoustrojowej (histatyny) czy z gojeniem ran (peptyd GHK). Aktywność biologiczna tych peptydów związana jest często z ich zdolnością do kompleksowania jonów metali przejściowych oraz aktywnością redoks powstających kompleksów. Celem badań jest scharakteryzowanie właściwości elektrochemicznych kompleksów peptydów z jonami metali przejściowych pod kątem opisu ich aktywności biologicznej. Ważnym aspektem jest projektowanie nowych peptydów i metalokompleksów peptydowych do potencjalnego zastosowania w farmacji, w tym w leczeniu choroby Alzheimera oraz chorób wywołanych przez drobnoustroje. Prowadzone są także badania nad zastosowaniem peptydów i ich kompleksów w warstwach receptorowych sensorów selektywnych względem analitów istotnych z punktu widzenia diagnostyki medycznej.