Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Kompresja:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Nowe algorytmy sprzętowej akceleracji kompresji wideo: Zagadnienie badawcze poświęcone jest opracowaniu nowych architektur sprzętowych dla najnowszego standardu kompresji wideo H.266/VVC. Standard ten umożliwia poprawę efektywności kompresji względem poprzedników (H.264/AVC i H.265/HEVC) dzięki użyciu nowych opcji i metod kodowania i wyboru trybów. Jednak pociąga to za sobą duży nakład obliczeń, które czynią implementacje programowe dalekimi obsługi wideo wysokich rozdzielczości HD, UHD-4K i UHD-8K w czasie rzeczywistym. Realizacje w układach cyfrowych w technologii FPGA i ASIC mogą rozwiązać problem, ale wymagają dużej ilości zasobów i wyjścia poza ograniczenia dotychczasowych rozwiązań. Celem prac jest zmodyfikowanie algorytmu kodera i opracowanie jego architektury sprzętowej tak by była efektywna kosztowo, spełniała wymagania wydajnościowe i zapewniała efektywność kompresji bliską limitom osiąganym przez programowe kodery referencyjne.
2 Nowe metody kompresji wideo na bazie sieci neuronowych: Zagadnienie badawcze poświęcone jest opracowaniu nowych architektur splotowych sieci neuronowych oraz innych elementów przetwarzania sygnału wizyjnego służących do efektywnej kompresji sekwencji wizyjnych. Wśród tych innych elementów wymienić można zastosowanie transformacji ortogonalnych typu DCT i DWT, deskryptory pozwalające na formowanie kontekstu. Zasadniczo architektury sieci do kompresji bazują na strukturze autoenkodera . Jednak relacje między warstwami i sama struktura warstw zależy od wielu hyper-parametrów. Celem jest znalezienie takiego rozwiązania, które będzie dawało możliwie dobrą efektywność kompresji przy ograniczonym koszcie obliczeniowym. Wskazane jest zastosowanie uczenia w konfiguracji GAN celem dopasowania kompresji do ludzkiego systemu widzenia.
3 Nowe metody kompresji wideo dla transmisji o małym opóźnieniu: Zagadnienie badawcze poświęcone jest opracowaniu nowych algorytmów wyboru trybów kodowania i regulacji stopnia kompresji dla sekwencji wideo. Celem pracy jest opracowanie programowych metod tworzenia strumieni informacyjnych przeznaczonych do transmisji sygnału w warunkach czasu rzeczywistego i małym opóźnieniu (rzędu kilku milisekund). Tradycyjne schematy kompresji wideo wykorzystują tzw. Ramki kluczowe Intra kodowane w całości jak pojedyncze obrazy bez referencji do poprzednich obrazów i umożliwiających zaczęcie odtwarzania bez odniesienia do historii. Koszt tej funkcjonalności to silnie i chwilowo zwiększony strumień bitowy. Zmiany złożoności kodowanej treści wizyjnej również różnicują chwilową przepływność strumienia. Poprzez efektywny algorytm regulacji stopnia kompresji i wyboru trybów Intra/Inter dla bloków wewnątrz ramek można uzyskać zrównoważenie przepływności i pełną resynchronizację po zdekodowaniu kilku ramek.