Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Sterowanie:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Metody analizy i optymalizacji inteligentnych systemów złożonych (SoS, ang. System-of-Systems) – zaawansowanych technologicznie, współpracujących autonomicznych systemów, komunikujących się między sobą i oddziałujących z otoczeniem oraz podejmujących decyzje w czasie rzeczywistym. Przedmiotem badań są w pierwszym rzędzie systemy sieciowe – sieci komputerowych, sieci mobilnych, sieci sensorowych (potencjalnie również sieci typu ‘utility’), oraz systemy usług i aplikacji w tych sieciach – w szczególności usług 5G i Internetu Rzeczy. Badania obejmują zagadnienia projektowania, zarządzania i sterowania systemami w czasie rzeczywistym. Rozpatrywane są kwestie optymalizacji struktury, przydziału zasobów, szeregowania zadań, itp. Uwzględniane są aspekty losowości i niepewności oraz kryteria wydajności, niezawodności i odporności, efektywności. Rozwijane są algorytmy oparte na metodach programowania matematycznego, teorii kolejek, uczenia maszynowego, analizy danych, symulacji procesów, przeznaczone do implementacji w postaci oprogramowania off-line i oprogramowania on-line systemów.
2 Analiza, synteza, projektowanie i optymalizacja złożonych układów dynamicznych, w szczególności układów robotycznych oraz maszyn i mechanizmów wieloczłonowych. Planowanie ruchu i sterowanie z wykorzystaniem metod obliczeniowych oraz eksperymentalna weryfikacja tych metod. 1. Badania nad kinematyką i dynamiką manipulatorów redundantnych oraz układów z nadmiarową liczbą napędów i układów niedosterowanych. Planowanie i optymalizacja trajektorii robotów, w czasie rzeczywistym, w zmiennym otoczeniu. Sterowanie z wykorzystaniem modelu dynamiki. Bezpośrednie interakcje fizyczne człowieka z robotem. 2. Tworzenie, implementacja i weryfikacja eksperymentalna efektywnych obliczeniowo metod modelowania kinematyki i dynamiki sztywnych lub odkształcalnych układów z więzami nadmiarowymi. Badania układów z tarciem w przegubach – budowa modeli tarcia osadzonych w algorytmach obliczeń układów wieloczłonowych. Wykorzystanie metod symulacji komputerowej w projektowaniu i optymalizacji maszyn i mechanizmów.
3 Analiza, synteza, projektowanie i optymalizacja złożonych układów dynamicznych, w szczególności układów robotycznych oraz maszyn i mechanizmów wieloczłonowych. Planowanie ruchu i sterowanie z wykorzystaniem metod obliczeniowych oraz eksperymentalna weryfikacja tych metod. 1. Badania nad kinematyką i dynamiką manipulatorów redundantnych oraz układów z nadmiarową liczbą napędów i układów niedosterowanych. Planowanie i optymalizacja trajektorii robotów, w czasie rzeczywistym, w zmiennym otoczeniu. Sterowanie z wykorzystaniem modelu dynamiki. Bezpośrednie interakcje fizyczne człowieka z robotem. 2. Tworzenie, implementacja i weryfikacja eksperymentalna efektywnych obliczeniowo metod modelowania kinematyki i dynamiki sztywnych lub odkształcalnych układów z więzami nadmiarowymi. Badania układów z tarciem w przegubach – budowa modeli tarcia osadzonych w algorytmach obliczeń układów wieloczłonowych. Wykorzystanie metod symulacji komputerowej w projektowaniu i optymalizacji maszyn i mechanizmów.
4 Obszar badawczy obejmuje zagadnienia związane z dynamiką, sterowaniem i nawigacją załogowych i bezzałogowych obiektów latających, takich jak: samoloty, śmigłowce, wielowirnikowce i rakiety. Badania dotyczą opracowania modeli fizycznych, matematycznych i symulacyjnych statków powietrznych, analizę ich właściwości dynamicznych oraz opracowanie i rozwój metod i algorytmów automatycznego sterowania i nawigacji. Badania ukierunkowane są na opracowanie i implementację metod i algorytmów sterowania optymalnego i/lub adaptacyjnego w celu efektywnego wykorzystania właściwości dynamicznych statku powietrznego do optymalizacji jego parametrów lotu, w tym zużycia energii, oraz niwelowania wpływu zmiany warunków lotu lub parametrów technicznych na jego właściwości pilotażowe oraz bezpieczeństwo lotu.
5

Modelowanie, sterowanie i symulacja złożonych systemów (teleinformatyki, inżynierii finansowej, medycyny, wodno-gospodarcze itd.),  komputerowe systemy wspomagania decyzji i rekomendacji, bezprzewodowe sieci sensorowe, mobilne sieci ad hoc, optymalna alokacja zasobów w sieciach teleinformatycznych i centrach obliczeniowych, programowanie równoległe i rozproszone, algorytmy optymalizacji globalnej, uczenie maszynowe i przetwarzanie Big Data, technologie blockchain, cyberbezpieczeństwo.