Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Elektroakustyka:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 zastosowania sztucznej inteligencji (wliczając w to uczenie głębokie) w obszarze nauk techniczych i przyrodnicznych, m.in. diagnostyce systemów analogowych (np. wzmaniaczy audifilskich i korektorów RIAA), badaniu gustu muzycznego na podstawie cech akustycznych utworów, projektowaniu strategii inwestycyjnych na geiłdzie papierów wartościowych, monitorowaniu zużycia energii elektrycznej przez odbiorniki na podstawie zagregowanych sygnaów prądu i napięcia, wreszcie projektowaniu bezpiecznych systemów IoT.
2 Badania w zakresie akustyki i psychoakustyki; zagadnienia odnoszące się do relacji miedzy danymi pochodzącymi z pomiarów wielkości fizycznych charakteryzujących zjawiska akustyczne i wielkościami wrażeniowymi determinującymi jakość dźwięku. W szczególności obszar badań odnoszący się do zjawisk związanych z jakością akustyczną pomieszczeń, takich jak sale koncertowe, kameralne, widowiskowe i odsłuchowe oraz zagadnień związanych z dźwiękiem przestrzennym uzyskiwanym w multimediach w drodze symulacji.