Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Elektronika-drukowana:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Moje zainteresowania naukowe obejmują obszar technologii elektroniki i technik addytywnych dla elektroniki strukturalnej i drukowanej. W pracy zawodowej zajmuję się opracowaniem, wytworzeniem i badaniem właściwości materiałów kompozytowych z dodatkiem fazy funkcjonalnej w postaci nanorurek węglowych, płatków grafenowych, proszków metali, ceramiki, luminoforów, katalizatorów i innych rodzajów wypełniaczy funkcjonalnych. Istotne w pracach nad tymi materiałami jest określenie zależności pomiędzy rodzajem i stopniem napełnienia fazy funkcjonalnej w polimerze a właściwościami elektrycznymi, optycznymi, mechanicznymi, termicznymi i innymi ważnymi dla zastosowań elektronicznych. Stosowane techniki przyrostowe to FDM, SLA, BinderJet i SLS, a także druk strumieniowy, aerozolowy i sitodruk. Potencjalne zastosowania obejmują czujniki temperatury, nacisku i naprężeń, elektrochemiczne, anteny i rectenny, struktury termoelektryczne, drukowane ogniwa i superkondesatorów, 3D drukowane magnesy i inne.
2

Elektronika Drukowana, Montaż elektroniczny, Tekstronika, Sensory dla medycyny

3

Ewolucyjnie ukierunkowane powinowactwo kwasów nukleinowych oraz przeciwciał względem odpowiednich analitów (sekwencje komplementarne, antygeny) sprawia, że znajdują one zastosowanie m.in. jako receptory warstw sensorycznych biosensorów powinowactwa. Rozpoznanie molekularne zachodzące w kilku nanometrowej przestrzeni międzyfazowej (powierzchnia/roztwór) przekłada się na bardzo silną odpowiedź czujników biologicznych i uzyskanie niskich granic detekcji czy bardzo wysokiej czułości prowadzonych analiz. Tematyka badawcza obejmuje m.in. konstrukcję oraz analizę warstw receptorowych biosensorów powinowactwa (kwasy nukleinowe, w tym aptamery oraz przeciwciała) jak również konstrukcję gotowych rozwiązań czujnikowych, również na podłożach wytwarzanych w technologii elektroniki drukowanej. Rozwiązania takie, z uwagi na wysoki stopień miniaturyzacji, możliwość jednoczesnego wykrywaniu nawet do kilkunastu analitów, niski koszt czy dowolność w skalowalności produkcji posiadają wysoki stopień aplikacyjny poprzez integrację w nowoczesne urządzenia mikroprzepływowe a docelowo w narzędzia diagnostyczne (typu POC).