Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem IoT:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Integracja systemów wiedzy i teleinformatycznych - Rozwój infrastruktury ICT jako kluczowej warstwy cywilizacyjnej spodąża w kilku podstawowych kierunkach. Na poziomie technologicznym jest to integracja coraz odleglejszych funkcjonalności, wirtualizacja, rozwój składników strukturalnych, większych i mniejszych, jak zasobów energetycznych, baz danych i centrów obliczeniowych, chmury, mgły, mobilnoci kolejnych generacji jak 6G i kwantowej, brzegu, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, Internetu rzeczy, cyfrowych bliźniaków, cyberbezpieczeństwa, i wielu innych. Na poziomie infrastrukturalnym jest to zlewanie się ICT z innymi warstwami technicznymi i pozatechnicznymi cywilizacji materialnej i pozamaterialnej jak nauka i wiedza, medycyna i ochrona zdrowia, kultura, transport, budownictwo, energetyka, przemysł, bezpieczeństwo, i wiele innych. Badania dotyczą kierunków rozwoju ICT i ich integracji infrastrukturalnej.
2 1. Opracowanie czujników i metod pomiarowych do wyznaczania współczynnika transepidermalnej utraty wody (TEWL) dedykowanych zastosowaniom w Internecie rzeczy (IoT).Skóra człowieka jest to jeden złożony organ o powierzchni 1.5 - 2 m2. Zasadniczą rolą bariery naskórkowej jest ograniczanie ucieczki wody z organizmu. O tym czy bariera działa prawidłowo możemy przekonać mierząc między innymi ilości wody, która przenika przez stratum corneum w jednostce czasu (tzw. współczynnik TEWL). Tego typu pomiary wykonuje się w gabinetach dermatologicznych lub kosmetologicznych za pomocą tewametru. Sonda pomiarowa tewametru ma zazwyczaj kształt cylindra wewnątrz którego są zainstalowane czujniki do pomiaru wilgotności (higrometr) oraz temperatury (termometr) połączone z modułami pomiarowymi urządzenia. Proponowane zagadnienie badawcze dotyczy opracowania klasy czujników i metod pomiarowych spełniających wymagania pozwalające na zastosowanie ich w tewametrach dedykowanych dla zastosowań w IoT (np. tanich urządzeń dołączanych bezprzewodowo do smartfona). Planuje się przeprowadzanie badań symulacyjnych makromodeli fizycznych sond (zagadnienia mechaniczne, termiczne, dyfuzyjne), badania czujników (np. mikromechanicznych MEMS) i elektronicznych układów przetwarzania sygnału, a następnie pełną charakteryzację wykonanych modeli sond tewametru i opracowanych algorytmów pomiarowych i kalibracyjnych. 2. Czujniki i układy pomiarowe dedykowane IoT. Zagadnienie badawcze dotyczy opracowania i badania klasy czujników i układów pomiarowych o minimalnych wymaganiach energetycznych (moc, napięcia zasilania) przeznaczonych do zastosowań w konstrukcjach węzłów IoT. Planuje się przeprowadzanie badań symulacyjnych połączonych makromodeli mikromechanicznych (czujniki MEMS) i elektronicznych (układy przetwarzania sygnału) a następnie pełną charakteryzację wykonanych modeli struktur i układów.
3

Modelowanie, sterowanie i symulacja złożonych systemów (teleinformatyki, inżynierii finansowej, medycyny, wodno-gospodarcze itd.),  komputerowe systemy wspomagania decyzji i rekomendacji, bezprzewodowe sieci sensorowe, mobilne sieci ad hoc, optymalna alokacja zasobów w sieciach teleinformatycznych i centrach obliczeniowych, programowanie równoległe i rozproszone, algorytmy optymalizacji globalnej, uczenie maszynowe i przetwarzanie Big Data, technologie blockchain, cyberbezpieczeństwo.

4

Ocena akceptacji technologii, statystyczna analiza danych, modelowanie równań strukturalnych, problemy zarządzania w ochronie zdrowia, społeczne aspekty dotyczące inteligentnych miast, technologii wodorowych, zarządzanie projektami