Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Piotr Paweł Żach
Jednostka:
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
E-mail:
piotr.zach@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
SIMR, 2.7d, poniedziałek 8:00
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
W praktyce naukowej zajmuję się projektowaniem i numerycznym kształtowaniem cech morfologicznych struktury materiałów polimerowych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzyw hiperodkształcalnych oraz materiałów hybrydowych. Zdefiniowany zakres zainteresowań badawczych znajduje odzwierciedlenie w moim dorobku naukowym. Wiodącym kierunkiem badań i prac rozwojowych, realizowanych przeze mnie i pod moim kierunkiem, jest wielopłaszczyznowa ocena zachowania się systemów bazujących na materii polimerowej jednorodnej i kompozytowej prowadzona w oparciu o metodykę doświadczalną i numeryczną oraz rozwijanie metod czynnego modelowania strukturalnego wykorzystującego założenia FEM reverse engineering poprzez niekonwencjonalne podejście do identyfikacji i opisu zjawisk oraz implementacyjne zastosowanie w konkretnych aplikacjach użytkowych.
Inżynieria Materiałowa