Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Michał Tacikowski
Jednostka:
Wydział Inżynierii Materiałowej
E-mail:
michal.tacikowski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Budynek Laboratorium Obróbki Ciepnej przy Gmachu NT, ul Narbutta 85 Warszawa, pok. Nr 3.4, konsultacje, czwartek 15-16
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Tematyka pracy doktorskiej usytuowana jest w obszarze inżynierii powierzchni wysokowytrzymałych stali nanobainitycznych. Przedmiotem pracy będzie rozpoznanie możliwości kształtowania struktury i właściwości stali w procesach hybrydowych wykorzystujących wysokotemperaturowe powierzchniowe obróbki dyfuzyjne i zaawansowane obróbki cieplne pod kątem wytworzenia na stali o strukturze nanobainitu bezwęglikowego warstwy twardych związków ze strefą gradientową w podłożu. Obróbki dyfuzyjne skutkują często zmianą składu chemicznego w sąsiedztwie warstwy. Efekt ten, jak wykazują badania własne, można wykorzystać do sterowania mikrostrukturą stref przypowierzchniowych podłoża w oparciu o zaawansowane rozwiązania obróbki cieplnej, celem uzyskania gradientowej zmiany twardości pomiędzy relatywnie twardą warstwą, a nanobainitycznym rdzeniem stali. Osiągniecie tego celu wymagać będzie określonych kompetencji w zakresie teorii i praktyki nanobainityzacji stali oraz podstaw inżynierii powierzchni.

Inżynieria Materiałowa