Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Łukasz Ciupiński, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Inżynierii Materiałowej
E-mail:
lukasz.ciupinski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Inżynieria Materiałowa, Wołoska 141, pok. 106A, pn-pt 9:00-12:00
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 1/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Obszar prowadzonych badań obejmuje szereg zagadnień́ związanych z modelowaniem, wytwarzaniem i charakteryzowaniem oraz praktycznym wykorzystaniem materiałów dla nowoczesnych systemów do konwersji i produkcji energii. Realizowane prace mają charakter działań́ badawczych i eksperckich. Wśród licznych podmiotów współpracujących należy wymienić czołowe ośrodki badawcze w Europie, tj. Culham Centre for Fusion Energy (GB), Max-Planck-Institut für Plasmaphysik czy RWTH Aachen University (DE) jak również partnerów przemysłowych: THALES Alenia Space (FR) czy ZTW - EXPLOMET Sp. J. Tematyka prowadzonych badań obejmuje zagadnieina takie jak: analiza degradacji materiałów pracujących w reaktorach fuzyjnych, badania mikrostruktury materiałów metalicznych, ceramicznych i półprzewodnikowych, synteza i charakteryzacja materiałów termoelektrycznych i półprzewodnikowych, wytwarzanie i charakteryzacja materiałów kompozytowych czy degradacja materiałów w środowisku wodoru. Inżynieria Materiałowa
2

Opracowanie i wdrożenie do oferty badawczej Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego oraz UDT-CERT skierowanej do przemysłu usługi monitorowania stanu technicznego urządzeń poddozorowych wykorzystującej badania minipróbek o kształtach jak próbki znormalizowane

Inżynieria Materiałowa