Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Małgorzata Anna Lewandowska
Jednostka:
Wydział Inżynierii Materiałowej
E-mail:
malgorzata.lewandowska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
ul. Wołoska 141, 02-507 WIM PW, pok. 211
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 2/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Nadmierne nagrzewanie urządzeń elektronicznych spowodowane ich coraz większą mocą i gęstością upakowania elementów jest przyczyną ponad połowy uszkodzeń elementów elektronicznych. Tak zwane zarządzanie ciepłem stało się krytyczną kwestią z powodu braku materiałów, które mogłyby odprowadzać ciepło w sposób wystarczająco efektywny. W proponowanym doktoracie mamy zamiar zająć się tym zagadnieniem i szczegółowo poznać i zrozumieć zachowanie kompozytów Cu-Mo o strukturze ukształtowanej w skali nano-, submikrometrycznej. Będzie to podstawą do zaproponowania zasad projektowania kompozytów Cu-Mo o pożądanych właściwościach, tj. odpowiedniej kombinacji przewodności cieplnej i elektrycznej, rozszerzalności cieplnej oraz odpowiednich właściwościach mechanicznych (wytrzymałości i ciągliwości) i odporności korozyjnej. Opracowane zasady projektowania zostaną zweryfikowane eksperymentalnie poprzez wytworzenie szerokiej gamy kompozytów o kontrolowanej architekturze, mikrostrukturze, teksturze i właściwościach granic międzyfazowych charakteryzujących się pożądanymi właściwościami.

 

Doktorat realizowany będzie w ramach projektu NCN.

Inżynieria Materiałowa
2

Celem doktoratu jest znalezienie takich mikrododatków do stopów AlMgSi, które zapobiegną tworzeniu wydzieleń w temperaturze pokojowej pomiędzy zabiegami przesycania i starzenia. Jest to istotny problem o dużym znaczeniu praktycznym w przemyśle aluminiowym, gdyż wydzielenia te pogarszają właściwości mechaniczne stopów. Badania w ramach doktoratu obejmować będą zaprojektowanie składu chemicznego i obróbki cieplnej stopu z pomocą oprogramowania ThermoCalc, charakterystykę mikrostruktury technikami mikroskopii elektronowej (TEM/SEM) oraz ocenę właściwości mechanicznych.

- Doktorat realizowany będzie w ramach projektu NCN.

Inżynieria Materiałowa