Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Joanna Ludmiła Ryszkowska
Jednostka:
Wydział Inżynierii Materiałowej
E-mail:
joanna.ryszkowska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Środkowo-Lotniczy, 223, wtorki 10:30 - 12:00
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Obszary działalności naukowej: materiały polimerowe w tym degradowalne i biodegradowalne (opis struktury, charakterystyka właściwości, zależności pomiędzy strukturą i właściwościami), kompozyty termoplastów polimerowych – w tym zastosowania napełniaczy naturalnych, materiały poliuretanowe w tym wytwarzane z zastosowaniem surowców odnawialnych (zależności pomiędzy strukturą i właściwościami: elastomerów, pianek oraz kompozytów poliuretanowych. Recykling termoplastów i duroplastów polimerowych. Aplikacje w/w materiałów w: medycynie, rehabilitacji, rolnictwie, budownictwie, budowie maszyn i innych. Badania i interpretacja wyników analizy materiałów polimerowych z zastosowaniem: spektroskopii w podczerwieni, skaningowej kalorymetrii różnicowej, dynamicznej analizy właściwości mechanicznych, analizy termograwimetrycznej, skaningowej mikroskopii elektronowej, mikroskopii sił atomowych, rozpraszania promieniowania rentgenowskiego.
Inżynieria Materiałowa