Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Łukasz Ciupiński
Jednostka:
Wydział Inżynierii Materiałowej
E-mail:
lukasz.ciupinski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Inżynieria Materiałowa, Wołoska 141, pok. 106A, pn-pt 9:00-12:00
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Opracowanie i wdrożenie do oferty badawczej Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego oraz UDT-CERT skierowanej do przemysłu usługi monitorowania stanu technicznego urządzeń poddozorowych wykorzystującej badania minipróbek o kształtach jak próbki znormalizowane

Inżynieria Materiałowa