Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. Kamila Maria Sałasińska
Jednostka:
Politechnika Warszawska
E-mail:
kamila.salasinska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
MEiL (Nowowiejska 24), pokój 214, poniedziałek 13-15
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Obszar prowadzonych badań obejmuje szereg zagadnień́ związanych z projektowaniem i oceną właściwości materiałów polimerowych oraz ich kompozytów. Znaczna część prac dotyczy charakterystyki palności polimerów oraz poszukiwania nowych, przyjaznych dla środowiska uniepalniaczy. Celem prowadzonych badań jest poszukiwanie zrównoważonych rozwiązań materiałowych o zmniejszonym niekorzystnym oddziaływaniu środowiskowym, polegających na zastąpieniu części substancji syntetycznych surowcami pochodzenia roślinnego. Zakres badań obejmuje analizę palności, emisji dymu i toksyczności produktów rozkładu lub spalania, istotne zagadnienie stanowi również określenie wpływu opracowanych substancji na pozostałe właściwości, w tym właściwości mechaniczne, termiczne oraz mikrostrukturę modyfikowanych polimerów. 

Inżynieria Materiałowa